Görüntülenen: Bizden

Bizden

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 18. maddesinde ve Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 18. maddesinde belirtildiği üzere; düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğünün meşru bir biçimde uygulanması olarak herkesin askerlik hizmetine karşı vicdani itirazlarda bulunma hakkına dikkat çeker;

Bizden

Vicdani retçi İnan Mayıs Aru’ya 6 ay hapis cezası verildi. Hapis cezası 3 bin lira para cezasına çevrildi. Son duruşmada asker kaçağı olarak nitelendirilmesine itiraz ettiğini söyleyen Aru, “sözümüz dün ne idiyse bugün de odur. Öldürmeyeceğiz, ölmeyeceğiz, kimsenin askeri olmayacağız” dedi.

1 2 3 63