Görüntülenen: Bizden

Bizden

TC Devleti’nin kabul etmiş olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) çerçevesinde kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2011 yılındaki Bayatyan v. Ermenistan kararında vicdani ret hakkının, din ve vicdan özgürlüğü kapsamında olduğuna karar vermiştir.

Bizden

İlk yaptığım Vicdani Redden sonra işimden oldum, şiddet gördüm, birçok arkadaşım benimle görüşmeyi kesti. Ailem beni red etti. Ölüm tehditlerine şiddet ve baskılara ve kötü hakaretlere boyun eğmeyip sonuna kadar Red etmeye devam edeceğim.

Bizden

Türkiye’de özellikle son bir yıl içinde artan şiddet, baskı, gözaltı ve tutuklamalardan kaynaklı önceden olmadığı kadar vicdani retçi Avrupa’nın çeşitli ülkelerine geçtiler. Vicdani retlerinden doğru politik iltica sürecinde olanlar da var, ben de bunlardan biriyim.

1 2 3 4 5 62