Görüntülenen: Bizden

Bizden

Vicdani reddimi Aralık 2009’da, üniversite öğrencisiyken açıklamıştım. Lisans, yüksek lisans marifetiyle bakaya kalmayı ertelemenin artık sonuna geliyorum. ‘Kanun kaçağı’ olma durumuyla, vicdani ret hakkını kullanmaya çalışmayla ilgili deneyimlerimi paylaşmayı amaçlıyorum.

Bizden

KKTC’nin Anayasasında ise, zorunlu askerlik hizmeti 74’üncü maddede Yurt Ödevi adı altında; “(1) Silahlı kuvvetlerde yurt ödevi, her yurttaşın hakkı ve kutsal ödevidir. (2) Yurt ödevine ilişkin kurallar yasa ile düzenlenir.” şeklinde tanımlanmaktadır.

1 2 3 4 5 73