Görüntülenen: Bizden

Bizden

TC Devleti’nin kabul etmiş olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) çerçevesinde kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2011 yılındaki Bayatyan v. Ermenistan kararında vicdani ret hakkının, din ve vicdan özgürlüğü kapsamında olduğuna karar vermiştir.

1 2 3 4 5 6 64