Mustafa Doğan Günal

15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü’nde Amed’de ABD’den gönderdiği vicdani ret açıklaması okundu.

VİCDANİ RET BEYANIMDIR

İsmim Mustafa Doğan Günal; 1992 Tekirdağ doğumluyum ‘’ZORUNLU’’ askerliğin bir vatan görevi olarak empoze edilmeye çalışıldığı bir ülkede çok yakın bir süre sonra askere gitmesi emredilecek olan bir birey olarak vicdanen sahip olduğum haklı gerekçeler nedeniyle askerlik yapmayı ve askerlik kurumunu reddettiğimi ilan ediyorum. Eşcinsel bir Türk olarak dünyaya geldim fakat Türklük kimliğimin savaşçı bir birey olarak var olmamı gerektirdiği gibi bir nedenim olduğu absürtlüğünü asla kabul etmiyorum. Savaş ve şiddet hiçbir zaman dünya üzerinde mevcut olan sorunlara çözüm üretememiştir. Bilakis sorunların artmasına ve içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olmuştur. Tüm devletlerde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti de oluşturmak istediği tekçi anlayış çerçevesinde ordusunu ve polis teşkilatını bir araç olarak kullanmış ve birçok katliam gerçekleştirmiştir. Bu katliamların utancını birçoğunun Türklük ve Türkleştirme uğruna yapılıyor oluşundan dolayı yaşamaktayım. Asimilasyon, katliam ve soykırım girişimine karşı haklı öz savunmayı ayrı tutmakla beraber günümüzde sürdürülen savaşların tamamının siyasi sapkınlıklar uğruna yürütüldüğünü düşünüyorum. Diğer yandan devletin, kendi varoluş sebebinin de herkeste var olmasını istediği ‘Türklük’ kimliğinin dışında, eşcinsel kimliğimle de var olmak istediğimde benim can güvenliğimi dahi sağlamak istemeyen ve hayatın her alanında bana karşı yapılan ayrımcılığa göz yuman bir yapı olduğunu görmekteyim. Bu nedenle bu yapıya karşı bir borcum olduğu fikrini asla benimsemiyorum. Kurucularının kendilerine vicdan mastürbasyonu yapmak için anayasalarına ekledikleri eşitlik yasaları toplumun çoğunluğu ve devlet tarafından istenmeyen kimlikler söz konusu olduğunda pratikte kolaylıkla görmemezlikten gelinebiliyor. Türkiye özelinde sen Kürt, Alevi, Ateist, Sosyalist, Ermeni, Rum, Eşcinsel ve ya diğer farklı guruplara mensup bir bireysen devletin vatandaş tanımının dışına çıktığın varsayılarak terörist olarak ve ya asimile edilmesi gereken bir gurup olarak görülüyorsun ve hedef haline getiriliyorsun. Ve tabi ki bu şartlar altında yine ordunun, polisin yani kısacası devletin hedefi olmuş oluyorsun. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerine ve onun benzeri olan hiçbir militarist kuruma hizmet etmeyeceğime ve bu vahşi yapının bir parçası olmayacağıma insanlık onurunun korunması ve tüm dünyada barışın hüküm sürmesi için söz veriyorum.

(Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen vicdani ret açıklaması.)

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org