Görüntülenen: AYM

Bizden

Başvuruyu değerlendiren Vicdani Ret Derneği avukatlarından Gökhan Soysal, ilk başvurunun üzerinden 4 yıl geçtiğini belirterek bu sürenin artık makul bir süre olmaktan çıktığını vurguladı. Bu durumda iç hukuk yolları etkisiz olduğu gerekçesiyle İHAM’a doğrudan da başvuru yapılabileceğini belirtti

Bizden

Vicdani retçi Muhammed Cihad Ebrari, askere gitmediği için kesilen idari para cezasını AYM’ye taşıdı. Ebrari’nin başvurusu, para cezasına karşı yapılan ilk başvuru olma özelliği taşıyor.

Bizden

Hakkında idari para cezası verilen bir kişi Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, bireysel başvuruyu, “niteliği itibarıyla konunun Genel Kurul tarafından karara bağlanmasını” gerekli görerek Genel Kurula sevk etti.