Görüntülenen: kktc-vr

Bizden

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, “Askerlik görevinin vicdani ret kapsamına girmesi durumunda, görevin daha farklı yerine getirilip getirilemeyeceğine ilişkin değişiklik tasarısı hazırlandı” dedi.

Bizden

KKTC’nin Anayasasında ise, zorunlu askerlik hizmeti 74’üncü maddede Yurt Ödevi adı altında; “(1) Silahlı kuvvetlerde yurt ödevi, her yurttaşın hakkı ve kutsal ödevidir. (2) Yurt ödevine ilişkin kurallar yasa ile düzenlenir.” şeklinde tanımlanmaktadır.

1 2 3 10