Vicdani reddimi açıklıyorum -M. Başgürboğa

Fransa’da yaşayan Murat Başgürboğa, Vicdani Ret Derneği’ne üye olup, vicdani reddini açıklamıştır.

Militarizme asker olmayı ve insanların hayatına kurşun sıkmak istemediğimi, kendinden olmayını red éden devlete askerlik yapmak ismediğimi, ölmek ve öldürmeyi red ediyorum. Dini inancım, etnik kimliğim ve siyasi görüşümden dolayı hiç bir devletin ve hiç bir ordunun militarizm asker olmayacağımı belirtmek istiyorum. Ve vicdani reddimi açıklıyorum.

Murat Başgürboğa

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org