Bekir Can Başeğmez

VR-DER’e gönderdiği eposta ile vicdani reddini açıkladı.

Ben, işçi sınıfının yetiştirdiği, 20 yaşında, üniversite öğrencisi bir gencim. Almış olduğum devrimci ahlak ve kültür dolayısıyla, durum ve olayları milliyet, ırk eksenli değerlendiremem, sınıf penceresinden bakmam esastır. Bugün, kapitalist Türkiye için yapmaya zorlandığım askerlik, salt kendi sınıf çıkarlarımı bir kenara bırakarak, mülk sahiplerinin huzur ve egemenliklerinin bekası için, ömrümün, belki de en değerli ve verimli yıllarının harcanmak istenmesidir.
Reddediyorum.
Demokratik bir şekilde Vicdani Ret hakkımı kullanıyorum ve bu sistem için askere gitmeme kararımı almış ve duyurmuş bulunuyorum.

Bekir Can Başeğmez

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org