CHP’li Kara: “Askerlerimizin şüpheli ölümleri, ​TSK’ya yönelik güveni zedelemektedir”

CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara, askerlik görevi esnasında intihar, kaza kurşunu, kaza, eğitim zayiatı gibi nedenlerle hayatını kaybeden askerlerin şüpheli ölümlerinin Meclis tarafından araştırılması için önerge verdi.

CHP’den askerlikte ‘şüpheli ölümler’ için Meclis araştırması talebi

“Askerlerimizin şüpheli ölümleri, ​TSK’ya yönelik güveni zedelemektedir”

Hülya Karabağlı
04 Aralık 2015 20:27
CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara, askerlik görevi esnasında intihar, kaza kurşunu, kaza, eğitim zayiatı gibi nedenlerle hayatını kaybeden askerlerin şüpheli ölümlerinin Meclis tarafından araştırılması için önerge verdi. Önergenin gerekçesinde, kamuoyunun aydınlatılmasının, asker ailelerinin bu konudaki şüphelerinin giderilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması, sorumluların ve ihmallerin belirlenmesi amacıyla bu komisyonun önemli olduğuna dikkat çeken CHP’li Kara, şüpheli kabul edilen asker ölümlerinin yadsınamayacak kadar fazla olduğunu belirterek bu ölümlerin yok sayılmaması gerektiğini söyledi.

Askerlik görevlerini icra ederken çatışma dışı nedenlerle hayatlarını kaybeden askerlerin ölümlerinin şüpheli sayıldığını hatırlatan Kara, bu askerlerimizin ailelerinin soru işaretlerinin giderilmesi ve devlete karşı azalan güvenlerinin tazelenmesi gerektiğini belirtti.

“Hukuki mücadelelerin sonuçsuz kalması, TSK’ya olan güvenin azaltıyor”

Bu ölümlerin kanıtlarla açıklanamaması, mahkeme karar ve bilirkişi raporlarının ise ikna edici düzeyde olmaması nedeniyle şüpheli sayıldığını belirten CHP’li Kara, 24. Dönem’de bu konuda verilen çok sayıda araştırma önergesinin sonuçsuz kaldığını, 26. Dönem’de bu ailelerin yaşadıkları travmaların son bulması için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.

Kara ayrıca, askerde yakınlarını kaybeden ailelerin kurduğu Şüpheli Ölümler Mağduru Aileler Derneği ve Asker Hakları gibi oluşumların bugüne kadar hazırladıkları raporların ve verdikleri hukuki mücadelelerin sonuçsuz kalmasının hem aileler hem de askerlik çağına gelen vatandaşlarımız için TSK’ya olan güvenin azalmasına neden olduğunu söyledi.

Temmuz ayında AİHM’in verdiği bir karara değinen Dr. Niyazi Nefi Kara, Türkiye’nin bu ölümleri engellemek için adım atmamış olması ve ölümle ilgili etkin soruşturma yapılmamış olması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. Maddesi ile teminat altına alınan ‘Yaşam Hakkı’nın ihlal edildiğine hükmettiğini hatırlattı.

“Askerlerimizin şüpheli ölümleri, yüzyıllardır oluşan güveni zedelemektedir”

CHP’nin verdiği araştırma önergesi şöyle:

“Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde vatani görevini yapmakta olan ve görevi esnasında intihar, kaza kurşunu, kaza, eğitim zayiatı gibi nedenlerle hayatını kaybeden askerlerimizin şüpheli ölümlerinin araştırılması, gerekli önlemlerin alınması, sorumluların ve ihmallerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederim.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Ulusunun her daim güven duyduğu ve tarihi kökleri itibari ile şan ve şerefle dolu bir tarihe sahiptir. Nitekim Türk Ulusu için Ordu-Millet kavramının kökenleri bu sahiplik duygusuna bağlanır. Her fert askerlik görevini bir onur görevi sayar, Anadolu’da bugün dahi askerlik görevini yapmamış erkeklerin evlenmeleri, iş kurmaları görevin icrasından sonraya bırakılır. Toplumun TSK’ya bakış açısı “Peygamber Ocağı” benzetmesi ve TSK’nın her personeline de “Mehmetçik” yakıştırması ile benimsenmektedir. TSK’da birliğine teslim olan her asker için komutanları ailelere ve askerlere artık kendi evlatları olduğu vurgusunu yaparlar, zira vatan savunması kutsaldır ve bu kutsiyette en önemli yoldaşlık silah arkadaşlığıdır. Ancak ordusuna ve ordu mensuplarına bu kadar değer verilen bir ulusta, askerlerimizin vatani görevlerini icra ederken şüpheli ölümlere kurban gitmeleri, yüzyıllardır oluşan güveni zedelemektedir.

Askerlik görevini icra ederken çatışma dışı nedenlerle hayatını kaybeden askerlerimizin ölüm sebepleri gerek asker aileleri gerekse toplum tarafından şüpheli ölümler olarak nitelendirilmektedir. Bunun sebepleri ise şüpheli ölümlerin aileler ve toplum nezdinde somut kanıtlarla açıklanamaması, mahkeme kararlarının ve bilirkişi raporlarının ikna edici düzeyde olmamasıdır. Şüpheli asker ölümleri konusunda ailelerin şüphelerini artıran bir başka sebep ise Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. Döneminde on beşten fazla verilen “Şüpheli Asker Ölümleri” konusundaki Meclis Araştırma Önergesinin sonuçsuz kalmasıdır.

Yakınlarını kaybeden ailelerin kurduğu Şüpheli Ölümler Mağduru Aileler Derneği ve Asker Hakları gibi oluşumların hazırladıkları raporlar ve hukuki mücadeleler birçok noktada sonuçsuz kalmakta, şüpheleri giderememektir. Askerde uygulanan fiziki ve psikolojik şiddetin varlığı tüm yaptırımlara rağmen devam etmektedir. Birçok intihar vakasında TSK açıklamalarında sebebin askerlerin sivilde yaşadığı sorunlar olarak belirtilmektedir, bu açıklamaya rağmen askerlere psikolojik destek verilmemesi bir sorumsuzluktur. Sivil Toplum Örgütleri ve aileler sadece şeffaflık istemekte ve tüm soru işaretlerinin giderilmesini talep etmektedir. Ancak detaylı bir araştırma ile bu mümkündür, ne yazık ki bu araştırmaya izin vermeyenler ve sis bulutlarının dağılmasını engelleyenler bir açıdan Türk Ceza Kanunu 318.Maddesinde yer alan “Halkı Askerlikten Soğutma” suçunu işlemektedir.

Askerlik görevini yapmakta olan ve görevi esnasında intihar, kaza kurşunu, kaza, eğitim zayiatı gibi nedenlerle hayatını kaybeden askerlerimizin şüpheli ölümlerinin araştırılması, kamuoyunun bu hususta aydınlatılması, gerekli önlemlerin alınması, sorumluların ve ihmallerin belirlenmesi, amacıyla Meclis Araştırması açılması elzemdir.”

http://t24.com.tr/haber/chpden-askerlikte-supheli-olumler-icin-meclis-arastirmasi-talebi,319070

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org