Ercan ERHAN

Gönderdiği e-posta ile vicdani reddini açıkladı.

Ben Ercan ERHAN Erzurum doğumlu bir Kürdüm.

2018′ den beri Asker kaçağıyım.

Askerlik yapmayı Ahlaki ve Vicdani olarak red ediyorum. Savaşın olmadığı insanların, hayvanların, doğanın katledilmediği bir dünyada yaşamak çok ta zor değildir.

Militarist bir düşüncenin yol açtığı yıkımların sonucunda doğa, hayvan, insan ve dünyanın tahrip edilip savaş sonucunun yıkımların her gün görmekteyiz. Yaşadığımız bu dünyada kardeşçe ve barışçıl bir yaşamın elzem olduğu, silahların gölgesinde bir yaşamın sürdürülmeyeceğini çok iyi biliyorum.

Bu sebeplerden dolayı vicdani retçi bir birey olarak militarist bir ordunun silahlı bir gücü olmak istemiyorum.

Doğduğumdan beri askerlik görevinin bana “VATAN BORCU” adı altında şart koşulmasını red ediyorum.

VİCDANİ REDDİMİ AÇIKLIYORUM..

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org