Hakan Filizlibay

2008 15 Mart-Hakan Filizlibay-İstanbul   VİCDANİ REDDİMDİR Ben Hakan Filizlibay şimdi ve burada vicdani total reddimi açıklamamın nedeni kendimi hiçbir şekilde ve halde bu sistemin içinde kendimi hiç bir kimliğe ve hiç bir kişiye ve bu endüstri toplumunun sorunlarına sözde çözüm öneren ve üreten hiçbir iktidarına ve iktidar hesapları yapan hiçbir siyasi partisine ve otoriteye

2008 15 Mart-Hakan Filizlibay-İstanbul

 

VİCDANİ REDDİMDİR

Ben Hakan Filizlibay şimdi ve burada vicdani total reddimi açıklamamın nedeni kendimi hiçbir şekilde ve halde bu sistemin içinde kendimi hiç bir kimliğe ve hiç bir kişiye ve bu endüstri toplumunun sorunlarına sözde çözüm öneren ve üreten hiçbir iktidarına ve iktidar hesapları yapan hiçbir siyasi partisine ve otoriteye ait hissetmememdir. İnsan öldürmenin ve insan öldürmenin meşrulaştırıldığı hiçbir silahlı ve silahsız kuvvete hizmet etmeyeceğimi ve doğanın tahribatının insan eliyle yok edilmesinin meşrulaştırılmasının sözde güvence altına alındığı bu savaş sistemin sürdürücüsü olan orduları ve bütün üst yapısal şirketleri ve hiçbir devlet kurumunu kabul etmiyorum çünkü ben onları kabul ettikçe aslında bu haksız savaşların vergi toplayıcılarını da beslemiş ve ölen her bir çocuğun ve annenin yükümlülüğünü de üzerimde taşımış olacağımı biliyorum ve bu nedenle ne t.c ne de başka bir devletin askeri birliğine inanmıyorum bu yüzden ve bu nedenledir ki bugün burada 15 Mart 2008′ tarihinde vicdani total reddimi deklare ediyorum ve bütün tanıdığım, arkadaş ,dost ve yoldaşlarımı bu Türk Kürt, Alevi Suni ve Yahudi ve Müslüman ayrımına götüre bilecek hiçbir savaşa ortak ve taraf olmak istemiyorum ve herkesi bu kanlı savaşa ortak olmamaya çağırıyorum ve bunun yolunun savaşların insan kaynaklarını kurutmak olduğunu düşünen Mehmet Tahran’la aynı düşünceyi savunuyorum. Bütün herkesi yani tüm devlet kurumları içindeki tüm insan teklerini vicdani total reddin sonsuz barışına çağırıyorum. Bütün anneleri, oğullarını ve kızlarını askere göndermemelerini ve kardeş kavgasına bir son verilmesini istiyorum. Çünkü anneler evlatlarını askere yollamaz ise ailevi bir reddin kapısı aralanmış olacak ve olası devletin çöküşü gerçekleşmiş olacaktır. Devletin en küçük kurumu olan aile ortadan kalkar ise bütün kardeş kavgalarına ve veraset davaları adalet bulacaktır. çünkü mülkiyet yalnızca kendisini o toprakta bulana aittir .Devletlerin en küçük kurumları olan aile ve aile kavramını oluşturan her anı siliyorum ve bunu bütün insanlıktan bekliyorum. Okullarını ve resmi dairelerini ve aileyi ve devleti ve ulus devleti reddediyorum. Askeri hiçbir techizat ve mühimmat taşımayacağımı burada ve bir kez daha tekrar ediyorum. Hiç kimsenin askeri olmayacağımı. ben şimdi ve burada bütün bu söylediklerimi tekrar edebilirim ve diğer bütün türlüsünün sitemin bütün bu oyunlarına dahil olmak olduğunu biliyorum ve bu yüzden istemiyorum ve reddediyorum bu yüzdendir ki burada bu açıklamam ile karşınıza tek vücütla çıkıyorum ve onu tek parça tutmak için elimden geleni yapacağım ve direneceğim.Hiçbir şekilde bana zor ile yapılmaya çalışılacak olan saç kesim ve kıyafet giydirilmesine direnmeyeceğim, benim direncim vicdanidir görsel değil çünkü bu üniformalar hiç bir şeydir. Önemli olan zihniyettir ve benim niyetim ise uluslararası BİR DÜNYA BARIŞINA BİR DAMLADA SU VE CAN OLMAKTIR.

Total redci Hakan Filizbay’ın 16 Mayıs-2009’da yaptığı açıklama

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org