Umur Can Özmen

28 Kasım 2015 (Cumartesi) günü saat 13:00’da infiAl’de düzenlenen basın açıklamasında vicdanî reddini açıkladı.

Ben Umur Can Özmen.
Savaşlar ölümden ibarettir; sadece insanın değil, insan harici hayvanların ve doğanın da ölümü. Günümüz sistemi, kendine piyonlar yaratır; piyonlar öldükçe bu sistem kazanır, hangi bayrağın altında öldüğü değişmeden. Sistem yarattığı piyonları giydirmek için birçok endüstri kurar. Silah endüstrisi de bu en büyük endüstrilerden biridir çünkü her zaman harcamasından fazla kazandırır sisteme. Bu endüstri tüm enerjiyi kendine çeker, büyümek için her yolu kullanır; cinsiyetçiliği, türcülüğü, ırkçılığı, homofobiyi, ekosoykırımı… Kadını baskı altına almak için erkeğe silah satmak ister, cinayete spor adını verir ve yarattığı katillere silah satmak ister, etnik merkezcilere ve zenofobiklere saldırganlaşmaları için silah satmak ister…

Anarşistler ve hayvan hakları savunucuları olarak, bu iç savaşın ve militarist kıyım makinesinin bir parçası olmayacağız. Zalimlerin çıkar ve sömürü savaşında ölmektense, devlete, kapitalizme, tekno-endüstriyel uygarlığa karşı, insan-hayvan-doğa diye ayırmadan, topyekûn kurtuluş ve özgürleşme mücadelesinin özneleri olmayı tercih ediyoruz. Arzuladığımız dünyayı istiyoruz, hem de en kısa sürede!

Hayatlarımız adına reddediyorum! Hayallerimiz adına reddediyorum! İtaati ve hiyerarşiyi, sömürüyü ve benmerkezciliği, ekosoykırımı ve tekno-endüstriyel uygarlığı reddettiğim gibi militarizmi de reddediyorum ve vicdani reddimi açıklıyorum.

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org