Vicdani Ret hakkımı kullanıyorum – Bekir Can Başeğmez

Reddediyorum. Demokratik bir şekilde Vicdani Ret hakkımı kullanıyorum ve bu sistem için askere gitmeme kararımı almış ve duyurmuş bulunuyorum.

Ben, işçi sınıfının yetiştirdiği, 20 yaşında, üniversite öğrencisi bir gencim. Almış olduğum devrimci ahlak ve kültür dolayısıyla, durum ve olayları milliyet, ırk eksenli değerlendiremem, sınıf penceresinden bakmam esastır. Bugün, kapitalist Türkiye için yapmaya zorlandığım askerlik, salt kendi sınıf çıkarlarımı bir kenara bırakarak, mülk sahiplerinin huzur ve egemenliklerinin bekası için, ömrümün, belki de en değerli ve verimli yıllarının harcanmak istenmesidir.
Reddediyorum.
Demokratik bir şekilde Vicdani Ret hakkımı kullanıyorum ve bu sistem için askere gitmeme kararımı almış ve duyurmuş bulunuyorum.

Bekir Can Başeğmez

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org