Görüntülenen: Bizden

Bizden

Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulamalarında ‘yoklama kaçağı’ veya ‘bakaya’ görünen vicdani retçiler, tutanaklar, ceza davaları, seyahat özgürlüğü kısıtlamaları ve sigortasız çalışma kıskacında yaşamaya çalışıyor.

1 2 3 4 5 6 85