Görüntülenen: Askeri Harcamalar

Gündem

Millî Savunma Bakanlığı’nın mal ve hizmet alım giderlerine ayrılan kaynak 20 milyar 329 milyon lira. Millî Eğitim Bakanlığı’nın ise aynı kaynağı 8 milyon 693 bin liradır. Geri kalanları personel giderleri, sosyal güvenlik primleri, vesair harcamalardır.

1 2 3 6