Görüntülenen: yehova şahitleri

Bizden

İnançları nedeniyle askerlik yapmayı reddeden Yehova Şahidi retçi, alt mahkemede verilen para cezasına da itiraz etti. Dava, karara bağlanmak üzere süresiz olarak ertelendi. Mecliste bekleyen vicdani ret yasası geçmezse hapis cezası gerçekleşebilir.