Görüntülenen: Vicdani Ret Hakkının İhlali Katmerli Etkisi: Vicdani Retçilerin Seyahat Özgürlüğünün Kısıtlanması ve Çalışma Hakkının İhlali Raporu