Görüntülenen: şiddetsizlik

Kitap

İnsanın doğayla, inançla ve içinde yaşadığı toplulukla kurduğu ilişki biçiminde şiddet, ilk akla geldiği gibi vahşet ve iktidarla değil, dayanışmanın ve gösterinin bir yolu olarak özetlenebilir. Peki şiddetin günümüz toplumundaki karşılığı nedir?

1 2 3 4