Görüntülenen: Yayınlarımız

Bizden

“January-March 2022- Conscientious Objection Watch Bulletin” released. In this issue of the bulletin, you may find the applications to Conscientious Objection Watch during January-March 2022, the human rights violations of conscientious objectors and people subject to compulsory military service in Turkey.

Bizden

Conscientious Objection Association, Freedom of Belief Initiative, Norwegian Helsinki Committee, War Resisters International, European Bureau for Conscientious Objection and Connection e.V. has made a joint submission under Rule 9.2 for the implementation of the judgments in the Ülke Group cases. The application, prepared with the support of the Etkiniz EU Programme, has been submitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe.

Bizden

Vicdani Ret Derneği, İnanç Özgürlüğü Girişimi, Norveç Helsinki Komitesi, Uluslararası Savaş Karşıtları, Avrupa Vicdani Ret Bürosu ve Connection e.V. , Ülke Grubu davalarının kararlarının uygulanması için toplu olarak Kural 9.2 başvurusunda bulundu.  Etkiniz AB Programı’nın desteğiyle hazırlanan başvuru, Bakanlar Komitesi’ne gönderildi. 

1 2 3 4