Görüntülenen: raporlama

Bizden

Vicdani retçilerin ve zorunlu askerlik yükümlülerinin mevcut durumlarını, yaşadıkları insan hakları ihlallerini, karşı karşıya kaldıkları yargılamaları; vicdani ret hakkı ve bu hakkın kullanımıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemeyi, raporlamayı ve vicdani ret hakkına dair savunuculuğu güçlendirmeyi amaçlayan “Vicdani Ret İzleme” çalışması başlıyor.