Görüntülenen: MİT

Gündem

MİT’in özellikle 1980 öncesinde Maraş, Sivas, Çorum katliamlarında “provokatif” biçimde yer aldığına ilişkin sayısız iddia ve belge ortaya çıkarken 80 sonrasında da cuntacıların ihtiyaçları doğrultusunda kirli ilişkileri devam ettirdi.

Gündem

“MİY Yasası’na göre Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) istihbarat konusunda milli güvenlik siyasetini belirleyecek görev ve yetkisi MİT’e devredilmektedir. Ayrıca, MGK kararları sadece tavsiye değerindeyken MİT bünyesinde oluşturulan Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu’nun kararları ‘belirleyici’ nitelik taşımaktadır.”