DWQA QuestionsCategory: Vicdani Ret hakkında genel bilgiPsikolojimin fazlasiyla kendimi yiyip bitirdigini hissediyorum.
Anonymous asked 9 sene ago

Öncelikle iyi aksamlar.Yazilanlari okudum ve aklimda sorular olustu. Suanda askerim ve izindeyim. Universitemi dondurup biranda gitmeye karar verdim .Psikolojimin fazlasiyla kendimi yiyip bitirdigini hissediyorum.Donmek istemiyorum … Vicdani ret hakkimiz var mi .Ne yapmaliyim ? Yardimlarinizi bekliyorum .

1 Answers
Anonymous answered 9 sene ago

TC anayasasında veya yasalarında, vicdani nedenlerle askerlik yapmayı reddetmek bir hak olarak düzenlenmemiştir.
 
Ancak Anayasa’nın 24. Maddesine göre “Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. … Kimse, … dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.” Anayasanın 25. Maddesine göre ise “Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, … düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.”
Vicdani ret hakkı, temel insan hakları arasında yer alan din ve vicdan özgürlüğünden doğan bir haktır. Bu nedenle de, vicdani ret hakkının Anayasal dayanağı olarak Anayasa’nın 24 ve 25. maddesi esas alınmaktadır.
Buna karşın, vicdani retçilerin askerlikten muaf tutulmak için başvurabileceği bir mekanizma bulunmamaktadır.  
 
Gerçekten de vicdani ret hakkının kullanılabilmesi için kanunda öngörülmüş herhangi bir idari veya başvuru yolu yoktur. Bu nedenle, hakkın kullanılabilmesi için etkili bir başvuru yolu olmadığı için “Hak Arama Özgürlüğü” ihlal edildiğinden; hem de bu suretle Din Veya Vicdan Özgürlüğü ihlal edildiğinden bahisle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru gerçekleştirilebilir.  

VicdaniRet.org