Görüntülenen: Bizden

Bizden

Şubedekiler daha önceki alıkonulmamdan ötürü beni tanıdıklarından işlemler biraz daha kısa sürdü. Tekrar askerlik şubesine dilekçe verdim. Dilekçe hususunda ne yapacaklarının yanıtını bu sefer Milli Savunma Bakanlığı’na faks çekerek öğrendiler, dilekçeyi vermem sonrasında dört adet sülüs hazırlanarak tekrar sevk işlemi yapıldı. Sülüsü almayacağımı ve imza vermeyeceğimi belirtince tekrar kimliğim iade edilerek salıverildim.

1 67 68 69 70 71 81