Görüntülenen: Bizden

Bizden

Davetlerine ister istemez icabet ederek gittiğim karakolda, yeni yasalar gereği, durumumla ilgili bir tebliğ belgesi hazırlayıp yeni prosedürü aktararak tebligatı imzalamamı istediler. Ben ise vicdani retçi olduğumu deklare ederek belgeyi imzalayacağımı aksi halde imzalamayacağımı kendilerine aktardım…

Bizden

Vicdani Ret Derneği avukatı Davut Erkan ve Av. Hülya Üçpınar (vicdani retçi Osman Murat Ülke’nin avukatı) bugün, bir çok sivil toplum temsilcisinin de katılımıyla, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye Raportörü Josette Durrieu ve Denetim Komisyonu Sekreteri Sylvie Affholder ile bir görüşme gerçekleştirdiler.

Bizden

VR-DER’in, Soma Katliamı sebebiyle ertelediği “Kaçak Değil Vicdani Retçiyiz” yürüyüşü, bugün Kadıköy’de gerçekleştirildi. Kadıköy İskele Polis Merkezi önüne kadar yürüyen vicdani retçiler, polis barikatı önünde kendilerine verilen GBT tutanaklarını ateşe verdiler. Daha sonra Karaköy İskelesi önüne kadar yürünerek burada da 23 kişi vicdani reddini açıkladı.

Bizden

Bizler 282 canımızın yittiği bugünlerde, Vicdani Ret Derneği olarak 15 Mayıs Perşembe günkü basın açıklamamızı ve 17 Mayıs Cumartesi günkü yürüyüş ve ret açıklamaları etkinliklerini ileri bir tarihe erteliyoruz.
Etkinliklerin tekrarı konusunda yeniden bir bilgilendirme yapılacaktır.

1 69 70 71 72 73 82