2020’de AİHM’de 168 Türkiye davası sonuçlandı: Toplamda 1,5 milyon euro tazminat kararı çıktı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin raporuna göre, Kıbrıs konuları, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi davalarda açıklanmış hükümlerin yerine getirilmemiş olduğu, kararların uygulama yükümlülüğü taşıdığı, bu sorumluluğun “dostane bir talep değil, bağlayıcı bir gereklilik” olduğu belirtildi.

31/03/2021
Avrupa Konseyi’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) üye ülkelerle ilgili çıkan kararların gereklerinin uygulanmasını takiple ilgili yıllık raporu bugün kamuoyuna açıklandı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin raporuna göre, Avrupa’da devletler, Covid-19 salgınına rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasında ilerleme kaydetti.

Buna göre Türkiye aleyhine açılmış olan 168 dava 2020 yılında sonuçlandı ve 624 dava daha sonuçlandırılmayı bekliyor.

Komite, özgürlükler, güvenlik güçleri ve olumsuz tutukluluk koşulları nedeniyle kötü muamele ve ölüm, devletler arası davalar ile artan sayıdaki yargılamalar da dahil olmak üzere, AİHM tarafından vurgulanan sistemik meselelerin üstesinden gelmek için hükümetlerin daha fazla çaba göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Üye devletlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını “derhal ve tam olarak” uygulama yükümlülüğü taşıdığını belirten Komite, bu sorumluluğun “dostane bir talep değil, bağlayıcı bir gereklilik” olduğunu belirtti.

Türkiye aleyhine açılmış 624 dava sonuçlandırılmayı bekliyor
AİHM, geçen yıl Türkiye aleyhine sonuçlanmış olan davalarda toplam 1,5 milyon euronun üzerinde tazminat kararı aldı.

Aynı rapora göre, 2020 yıl sonu itibarıyla Türkiye hakkında 624 davada yargılama süreci devam ediyor.

Raporda ayrıca Kıbrıs konuları, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi davalarda açıklanmış hükümlerin yerine getirilmemiş olduğu da hatırlatılıyor.

Kaynak: euronews

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org