Halil Göktaş

Derneğimize gönderdiği eposta ile vicdani reddini açıkladı.

VİCDANİ REDDİMDİR!

Ben Halil Göktaş, Kürt bir ailenin ferdi olarak Urfa/Halfeti’de dünyaya geldim. Doğduğum bu topraklarda yüzyıllardır savaşlar devam ediyor. Akrabalarım, ailem sahip oldukları ulusal kimliklerinden kaynaklı her zaman zor hayatlar yaşamak zorunda bırakıldılar. Ailemin yaşadıklarına tanığım.

Doğduğum bu topraklarda Türk şovenizminin militarist politikaları sonucu nesiller boyudur büyük bir zulmün altında yaşıyoruz. Bütün bu savaş/şiddet iklimine rağmen barış için mücadele eden halkımın mücadelesinin içinde yer aldım. HDP’nin politikaları ile benim de bu ülkede barışa dair umutlarım çoğaldı. Ancak bu da uzun sürmedi. HDP barış politikalarında ısrar ettiği için altı bin HDP’li bugün saray rejimi tarafından esir alınmış durumdadır.

Bütün baskılara rağmen direnen her Kürt gibi, her HDP’li gibi bende direniyorum ve dünyanın neresinde olursam olayım bu ırkçı militer Türk sistemine teslim olmayacağım.

Ve bir kez daha diyorum:

Ordular meşru değildir. Meşruiyet rıza gerektirir. Rıza ise ne Türkiye’de olduğu gibi zorunlulukla ne de başka ülkelerde olduğu gibi para karşılığı sağlanabilir.

Ordular mantık dışıdır.

Ordular insanlık dışıdır.

Ordular katildir.

Vicdan suçluluk hissinden doğar. Yaşadığım bölgede savaşlardan kaynaklı insan ölümlerinin hala devam ediyor oluşundan kendimi daha az suçlu hissetmek adına vicdan-i reddimi açıklıyor, devletin bana biçtiği “askerlik görevi” ni yerine getirmeyeceğimi ilan ediyorum.

Halil Göktaş / Fransa

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org