“Kışladaki gıda zehirlenmeleri kaza ya da tesadüf olarak açıklanamaz”

Manisa’da iki, Diyarbakır’da da bir kışlada askerlerin gıda zehirlenmesi yaşaması sonrası açıklama yapan Sosyal Haklar Derneği yetkililere yedi soru yöneltti.

Sosyal Haklar Derneği, kışladaki gıda zehirlenmelerine dair yedi soruya cevap istedi

14/06/2017 23:05
Manisa’da iki, Diyarbakır’da da bir kışlada askerlerin gıda zehirlenmesi yaşaması sonrası açıklama yapan Sosyal Haklar Derneği yetkililere yedi soru yöneltti.

Derneğin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, gıda zehirlenmelerinin mikroorganizmaların sulara ya da yiyeceklere bulaşmasıyla ortaya çıktığı, önlenebilir bir hastalık olduğu belirtildi.

Askeri kışlalar, yurtlar, otel ve restoranlar gibi yerlerde bir yemeğin hangi esaslara göre hazırlanacağı ve hangi koşullarda servis edileceğiyle ilgili kurallar bilimsel olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, “Toplu zehirlenme vakalarının ortaya çıkması bir kaza ya da tesadüf olarak açıklanamaz; açıklanmamalıdır. Ortada ciddi bir ihmal vardır ve ardarda gerçekleşen zehirlenme vakaları bu ihmalin yaygın olduğunu düşündürmektedir” dendi.

Dernek, yetkililere şu soruları yöneltti:

1- Kışlalarda yenilen yiyecekler taşeron firmalara mı ürettirilmektedir? Türkiye genelinde hangi kışlalarda kaç tane taşeron firma tarafından bu hizmet satın alınmaktadır?

2- Yiyecekler taşeron firmalar tarafından üretiliyorsa gıda güvenliği üzerinde tam bir kontrol sağlamak için hangi önlemler alınmıştır?

3- Zehirlenme vakalarına neden olan mikrobun tespiti yapılmış mıdır? Manisa’da 6’ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı’nda meydana gelen olayda basında yer alan haberlere göre zehirlenmeye Salmonella adlı bir bakterinin yol açtığı açıklanmıştı. Bu haberler doğru mudur? Salmonella bakterisi beyaz et ürünlerinde bulunabilen bir bakteridir; yine basına yansıyan haberlere göre zehirlenmeye yemekte yenilen hindi eti mi neden olmuştur? Eğer öyle değilse zehirlenme etkeni ya da etkenleri nedir? Zehirlenme etkeni gıdalara hangi yollarla bulaşmıştır?

4- Yapılan gıda analizlerinden elde edilen sonuçlar nelerdir?

5- Zehirlenme etkeni gıda tedarik zincirinde görevli yani kışlaya gıda temini ihalesini kazanmış ve kışla mutfağına yiyecek teslimi yapan firmaların ihmalinden kaynaklanmışsa bu firmalara yönelik olarak hangi yaptırımlar uygulanmıştır. Bu firmalar hala yiyecek tedariki görevini yerine getirmekte midir?

6- Kışlalara yiyecek tedariki hangi teknik şartnamelere göre yapılmaktadır? İhaleyi kazanan bir firmanın yiyecek temini yaptığı süre boyunca teknik şartnameye bağlı kalıp kalmadığına yönelik kontrol yapılmakta mıdır? Yapılan kontrollerde hangi kriterler dikkate alınmaktadır?

7- Kışlalarda zehirlenme vakalarının yinelenmemesi için ne gibi önlemler alınmıştır?

Dernek, konunun takipçisi olacağını bildirdi.

Kaynak: Diken

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org