Bizim adımıza soykırım yapan Siyonizm’den çıkışa ihtiyacımız var – Naomi Klein

Yahudiliğimiz o devletin azgın ordusu tarafından korunamaz, çünkü o ordunun yaptığı tek şey acı ekmek ve nefret biçmektir – Yahudiler olarak bize karşı olanlar da dahil.

Siyonizm’den çıkışa ihtiyacımız var – Naomi Klein

29 NİSAN 2024
Naomi Klein’ın geçen hafta Pesah’ın ilk akşamında New York’ta ‘Sokakta Acil Durum Sederi’ etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmanın metni The Guardian’da yayınlandı. The Guardian’da İngilizce yayınlanan metnin Türkçe çevirisini aşağıda okuyabilirsiniz.

Bu Pesah Bayramı’nda sahte Siyonizm putuna ne ihtiyacımız var ne de onu istiyoruz. Bizim adımıza soykırım yapan bu projeden kurtulmak istiyoruz.

Musa’yı ve dağdan indiğinde İsraillileri altın bir buzağıya taparken bulduğunda duyduğu öfkeyi düşünüyordum.

İçimdeki ekofeminist bu hikâyeden hep tedirgin olmuştur: Nasıl bir Tanrı hayvanları kıskanır? Ne tür bir Tanrı dünyanın tüm kutsallığını kendisi için biriktirmek ister?

Ancak bu hikâyeyi anlamanın daha az gerçekçi bir yolu vardır. Sahte putlar hakkındadır. İnsanların bayağı ve parlak olana tapma, büyük ve aşkın olandan ziyade küçük ve maddi olana bakma eğilimi hakkındadır.

Bu gece Sokaklarda devrim niteliğindeki bu tarihi Seder’de sizlere söylemek istediğim şey, insanlarımızın çoğunun bir kez daha sahte bir puta taptığıdır. Onunla büyülenmiş durumdalar. Onunla sarhoş oluyorlar. Onun tarafından kirletiliyorlar.

Bu sahte putun adı Siyonizm.

Siyonizm, vaat edilmiş topraklar fikrini alıp onu militarist bir etnik devlet için bir satış senedine dönüştüren sahte bir puttur.

Tevrat’takii en derin adalet ve kölelikten kurtuluş öykülerimizi -Pesah Bayramı öyküsünün kendisini- alıp sömürgeci toprak hırsızlığının acımasız silahlarına, etnik temizlik ve soykırım için yol haritalarına dönüştüren sahte bir puttur.

Bu, vaat edilmiş topraklar gibi aşkın bir fikri -insanlığın özgürleşmesi için birçok inancı aşarak dünyanın her köşesine ulaşmış bir metafor- alıp militarist bir etnik devlet için bir satış senedine dönüştürmeye cüret eden sahte bir puttur.

Siyasi Siyonizm’in özgürleşme versiyonunun kendisi günaha meğillidir. Başından beri, Filistinlilerin Nakba’da evlerinden ve atalarının topraklarından kitlesel olarak sürülmesini gerektirmiştir.

Başından beri özgürleşme hayalleriyle savaş hâlinde olmuştur. Seder’de bunun Mısır halkının kurtuluş ve kendi kaderini tayin etme hayallerini de içerdiğini hatırlamakta fayda var. Siyonizmin bu sahte idolü İsrail’in güvenliğini Mısır’ın diktatörlüğü ve müşteri devletleriyle bir tutmaktadır.

Başından beri Filistinli çocukları insan olarak değil demografik tehdit olarak gören çirkin bir özgürlük üretti – tıpkı Musa’nın Çıkış(exodus) Kitabı’ndaki firavunun İsraillilerin artan nüfusundan korkması ve bu nedenle oğullarının öldürülmesini emretmesi gibi.

Siyonizm bizi bugünkü felaket anına getirdi ve şunu açıkça söylemenin zamanı geldi: Siyonizm bizi her zaman buraya getirdi.

Bu sahte put, kendi insanlarımızın çoğunu derin bir ahlaksızlık yoluna sürüklemiş ve şimdi de temel emirlerin parçalanmasını haklı çıkarmalarına neden olmuştur: Öldürmeyeceksin. Çalmayacaksın. Göz dikmeyeceksin.

Aylardır bu sokaklarda olan bizler, göçün ta kendisiyiz. Siyonizm’den çıkış

Bu, Yahudi özgürlüğünü Filistinli çocukları öldüren ve sakat bırakan misket bombalarıyla bir tutan sahte bir puttur.

Siyonizm, en küçük çocuk tarafından sorulan dört soruyla Seder’de yer alan bir uygulama olan sorgulamaya verdiğimiz değer de dahil olmak üzere tüm Yahudi değerlerine ihanet eden sahte bir puttur.

Bir halk olarak metne ve eğitime duyduğumuz sevgi de buna dahildir.

Bugün bu sahte idol Gazze’deki tüm üniversitelerin bombalanmasını; sayısız okulun, arşivin, matbaanın yok edilmesini; yüzlerce akademisyenin, gazetecinin, şairin öldürülmesini meşrulaştırıyor – Filistinlilerin skolasticide dediği şey bu, eğitim araçlarının öldürülmesi.

Bu arada, bu şehirde, üniversiteler NYPD’yi çağırıyor ve kendi öğrencilerinin onlara şu gibi temel soruları sormaya cüret etmelerinin yarattığı ciddi tehdide karşı barikat kuruyorlar: Bu soykırımı mümkün kılarken, ona yatırım yaparken ve onunla işbirliği yaparken, en azından bize, herhangi bir şeye inandığınızı nasıl iddia edebilirsiniz?

Siyonizmin sahte putunun çok uzun zamandır kontrolsüz bir şekilde büyümesine izin verildi.

Bu gece diyoruz ki: bu iş burada bitiyor.

Yahudiliğimiz bir etnik devlet tarafından sınırlandırılamaz, çünkü Yahudiliğimiz doğası gereği enternasyonalisttir.

Yahudiliğimiz o devletin azgın ordusu tarafından korunamaz, çünkü o ordunun yaptığı tek şey acı ekmek ve nefret biçmektir – Yahudiler olarak bize karşı olanlar da dahil.

Yahudiliğimiz, ırk, etnik köken, fiziksel yetenek, cinsiyet kimliği ve nesiller arasında Filistinle dayanışma içinde seslerini yükselten insanlar tarafından tehdit edilmemektedir.

Yahudiliğimiz bu seslerden biridir ve bu koroda hem güvenliğimizin hem de kolektif kurtuluşumuzun yattığını bilir.

Bizim Yahudiliğimiz Pesah Bayramı Sederi’nin Yahudiliğidir: sevdiklerimizle ve yabancılarla yemek ve şarap paylaşmak için törenle bir araya gelmek, doğası gereği taşınabilir, sırtımızda taşıyabileceğimiz kadar hafif, birbirimizden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan bir ritüel: duvar yok, tapınak yok, haham yok, herkes için bir rol, hatta -özellikle- en küçük çocuk için bile. Seder, kolektif yas, tefekkür, sorgulama, hatırlama ve devrimci ruhu canlandırmak için yapılmış bir diaspora teknolojisidir.

Etrafınıza bakın. İşte bizim Yahudiliğimiz bu. Sular yükselirken, ormanlar yanarken ve hiçbir şey kesin değilken, bedeli ne olursa olsun dayanışma ve karşılıklı yardımlaşma sunağında dua ediyoruz.

Siyonizmin sahte putuna ne ihtiyacımız var ne de onu istiyoruz. Bizim adımıza soykırım yapan bu projeden kurtulmak istiyoruz. Yanı başımızdaki katil teokratik petrol devletleriyle anlaşmaktan başka bir barış planı olmayan ve dünyaya robo-suikast teknolojilerini satan bir ideolojiden özgürlük talep ediyoruz.

Yahudiliği, Yahudilerin sürekli korkmasını isteyen, çocuklarımızın korkmasını isteyen, dünyanın bize karşı olduğuna inanmamızı isteyen, böylece kalesine ve demir kubbesinin altına koşmamızı ya da en azından silah ve bağış akışını sürdürmemizi isteyen bir etnik devletten özgürleştirmeye çalışıyoruz.

İşte sahte idol budur.

Ve bu sadece Netanyahu değil, onun yarattığı ve onu yaratan dünya – Siyonizm.

Biz neyiz? Aylardır bu sokaklarda olan bizler, göçüz. Siyonizm’den çıkış.

Ve bu dünyanın Chuck Schumers’larına demiyoruz ki: “Bırakın halkımız gitsin.”

Biz diyoruz ki: “Biz zaten gittik. Peki ya çocuklarınız? Onlar artık bizimle.”

Naomi Klein Guardian ABD’de köşe yazarı ve katkıda bulunan bir yazardır. British Columbia Üniversitesi’nde iklim adaleti profesörü ve İklim Adaleti Merkezi’nin eş direktörüdür. Son kitabı Doppelganger: A Trip into the Mirror World adlı son kitabı Eylül ayında yayımlanmıştır.

Kaynak: Avlaremoz

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org