Görüntülenen: MİT

Gündem

“MİY Yasası’na göre Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) istihbarat konusunda milli güvenlik siyasetini belirleyecek görev ve yetkisi MİT’e devredilmektedir. Ayrıca, MGK kararları sadece tavsiye değerindeyken MİT bünyesinde oluşturulan Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu’nun kararları ‘belirleyici’ nitelik taşımaktadır.”