VR-DER: Savaşsız Bir Dünya Hayal Etmeye Devam Ediyor ve Herkesi Bu Hayali Gerçek Kılmaya Çağırıyoruz

15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günümüz kutlu olsun!
Ordusuz, savaşsız, şiddetsiz bir dünya için vicdani ret!

Bir süredir covid-19 salgınının etkisindeyiz hepimiz. Salgına karşı tedbirlerle toplumsal yaşam yeniden şekillendirilmeye çalışılırken, iktidarlar politik gündemleri ve uygulamalarıyla yaşamlarımızı baskılamayı sürdürüyor.

Yaşadığımız coğrafyada, covid-19 vakasının görüldüğü ilk tarihten itibaren, farklı “önlemler” alındı. Terhis ve celp sürelerinin ertelenmesi de bu önlemlerdendi. Ancak halihazırda kışlalarda bulunan zorunlu askerlerin durumuna ve karantina sürelerinin işleyip işlemediğine, askeri birliklerde olası bir vaka sonrası yaşanacaklara dair sorular yanıtsız bırakıldı. Kışlalarda covid-19 vakalarının görüldüğüne dair haberlere de “asılsız” denildi. Bütün bunlar olurken savaş söylemleri de pratikleri de geçtiğimiz aylar boyunca devam etti..

Geçtiğimiz 15 Mayıs’tan bu yana Türkiye Devleti vicdani ret hakkını yok sayma ısrarını sürdürdü. Vicdani retçilere idari para cezası, ceza davası tehditleri devam etti. Birçok vicdani retçinin seyahat özgürlüğü kısıtlandı, çalışma ve eğitim hakkı engellendi. Anayasa Mahkemesi etkin bir mekanizma olmaktan giderek uzaklaşarak, vicdani ret başvurularını yok sayma ısrarını sürdürdü.

Bu yaşananlara rağmen 1 yıldan bu yana yeni vicdani ret açıklamaları yapıldı. Retçilerin yargılandığı davalarda, vicdani reddin bir insan hakkı olduğu vurgulandı. Farklı şehirlerden vicdani retçiler bir araya geldi, savaş karşıtlığını, şiddeti konuştu, tartıştı.

Bugün birbirimizden uzakta olmak durumunda kalsak da vicdanımızın ortak sesiyle, barış için sesleniyoruz herkese. Kendi sağlığımız ve toplum sağlığı için tedbirlerimizi alıyor, sosyal mesafemizi koruyoruz. Ama sosyal mesafenin yaşamlarımız için yeterli olmadığını da biliyoruz.

Bu yüzden, bu videoyu izleyen ve savaşsız bir dünya hayalimizi paylaşan herkesi “mesafeleri” büyütmeye çağırıyoruz. Zorunlu askerlikle, orduyla, şiddetle ve militarizmle aramıza MESAFE KOYUYORUZ.
Gelin bu mesafeyi beraber büyütelim.

15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günümüz kutlu olsun!
Ordusuz, savaşsız, şiddetsiz bir dünya için vicdani ret!

 

Vicdani Ret Derneği

15 Mayıs 2020

 

 

 

We Continue to Dream of a World Without War and Urge Everyone to Make This Dream Come True

We’ve been under the influence of the Covid-19 outbreak for a while. While there are efforts to reshape social life by measures against the epidemic, governments continue to suppress our lives through their political agendas and practices.

In the geography we live in, different “measures” have been taken since the first occurrence of the covid-19 case. Deferred military discharge and subpoena periods were also among those measures. However, questions about the situation of the mandatory soldiers currently in the barracks and whether the quarantine periods were processed, and about the procedures in the military units after a possible case, were left unanswered. Reports of covid-19 cases in the barracks were also told to be “unfounded”. While all this was happening, the rhetoric and the practice of war have continued over the past months.

Since May 15th, the Turkish State has continued its insistence on ignoring the right to conscientious objection. Threats of administrative fines and criminal cases continued for conscientious objectors. Many conscientious objectors’ freedom of travel has been restricted, the right to work and education has been denied. The Constitutional Court has increasingly moved away from being an effective mechanism, insisting on ignoring conscientious objection applications.

Despite all these drawbacks, new conscientious objection statements have been made during the last year. At the courts trying objectors, it was emphasized that conscientious objection is a human right. Conscientious objectors from different cities came together, spoke of and discussed anti-war, violence.

Even though we must be away from each other today, we call on everyone for peace with the common voice of our conscience. We take measures for our own health and public health and keep our social distance. But we also know that social distance is not enough for our lives.

That is why we urge anyone who watches this video and shares our dream of a world without war to grow “distances”. We distance ourselves from compulsory military service, armies, violence, and militarism.

Let us make this distance grow together.

Happy 15th May, International Conscientious Objection Day!

Conscientious objection for a world without armies, wars, violence!

 

Conscientious Objection of Association

**

Koronavirüs nedeniyle bu yıl etkinlikler iptal olsa da, gün dolayısıyla kutlamalar bir dizi videoyla gerçekleştirildi.

O videolara ulaşmak için tıklayın >>>

15 May 2020

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org