Uluslararası Savaş Karşıtları(WRI) Yöneticileri ve Güney Kore’deki Savaşsız Bir Dünya (World Without War) Temsilcisi VR-DER’deydi

Cumartesi saat 15.00’deki ‘Sohbet’te Guney Kore’deki Savaşsız Bir Dünya (World Without War)’dan Seungho Park vardı. Saat 19.00’da da Uluslararası Savaş Karşıtları(WRI) Yöneticileri VR-DER’i ziyaret etti. Sonrasında birlikte yemek yendi.

Guney Kore’deki Savaşsız Bir Dünya (World Without War) örgütünden Seungho Park’la Vicdani Ret Derneği(VR-DER)’nde Cumartesi günü saat 15.00’de bir sohbet toplantısı gerçekleştirildi.
Seungho, Güney Kore’deki yoğun militarist kültür içinde vicdani ret çalışması ve silahlanma karşıtı bir mücadele sürdürdüklerini ve bunun zorluklarını anlattı. 21-24 ay zorunlu askerliğin olduğu Güney Kore’de vicdani retçi olduğunu açıklayan kişinin 18 ay hapisle karşıkarşıya olduğunu ve yaklaşık 700 kişinin hapishanede olduğunu anlattı. ‘Kaçmak’ isteyenlerin çoğunlukla “iltica” yolunu seçtiğini, çünkü kimlik kartının iptal edilmesinden dolayı yurt içinde “kaçak” yaşamanın hemen hemen mümkün olmadığını anlattı.
Seungho, Güney Kore’nin Kuzey Kore ile “savaş” halinin 1953’den beri sürdüğünü, 1979 yılına kadar askeri diktatörlükler yaşandığını, bütçesinin %14’ünü silanlanmaya ayırdığını, silah ithalatında dünyada 14. sırada olduğunu anlattı. Ancak 2000 yılından bu yana savaş karşıtı ve politik-vicdani ret hareketinin yükselmekte olduğunu söyledi. Türkiye’deki vicdani ret hareketiyle de birlikte hareket etmek istediklerini, özellikle de silahlanma karşıtı mücadelede ortak hareket edebileceeklerini ifade etti. Sohbetin bu bölümünde birlikte ve eş zamanlı eylemler yapılabileceği konuşuldu.
Uluslararası Savaş Karşıtları(WRI), Yünetim kurulu toplantısını 29-30-31 Mayıs günleri İstanbul’da gerçekleştiriyor. Bu çalışma içinde Cumartesi günü saat 12.00’de Cumartesi Anneleri’nin eylemine katıldılar, 19.00’da da VR-DER’i ziyaret ettiler. (VR-DER Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Üçpınar aynı zamanda WRI’nin de Yönetim Kurulu Üyesidir.)
Bir saatten fazla süren ziyarette VR-DER ve WRI yaptıkları çalışamaları anlatıp birlikte neler yapabileceklerini tartıştılar.
Sonrasında küçük bir vegan lokantasında birlikte yemek yediler.
vr-der-wri-yemek-30-05.2015

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org