VR-DER’den Murat Kanatlı için dayanışma eylemi

Vicdani Ret Derneği, Kıbrıs’ta tutuklanan Muat Kanatlı için bir dayanışma eylemi gerçekleştirdi. Eylemde hem Kanatlı ile dayanışmak hem de 28 Şubat darbesini protesto amaçlı bir de ret açıklaması yapıldı.

Kıbrıslı vicdani retçi Murat Kanatlı’ya verilen hapis cezasını protesto etmek için vicdani retçiler 4 ülkede eş zamanlı eylem yaptı. İstanbul, Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs’ta sokağa çıkan vicdani retçiler ve savaş karşıtı dernekler KKTC’nin verdiği hapis cezasını protesto etti.
İstanbul’daki eylemi örgütleyen Vicdani Ret Derneği üyeleri bugün saat 15:00’te Galatasaray Meydanı’nda buluşarak bir basın açıklaması okudu. 28 Şubat vesilesiyle askeri sistemi ve darbeleri hatırlatan yaklaşık 20 eylemci “Darbelerin ve savaşların sorumlusu ordular, militer sistemdir” dedi.

‘SUÇ ORTAĞI OLMAYACAĞIZ’
Basın açıklamasını okuyan Gökhan Soysal “Kıbrıs, uzun yıllardır, ‘düşman’ yalanıyla, ‘güvenlik’ paranoyasıyla, giderek militerleştiriliyor. Düşmanlaştırılan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı, coğrafyanın hemen her yeri kışlalarla, askeri alanlarla parselleniyor. Hala daha savaşın izlerinin hüküm sürdüğü topraklarda, sokaklarda gezen askeri araçlar, yaşanan savaşı sürekli kılıyor. Vicdani retçiler yalnızca askerliği değil, darbelerin ve savaşların suç ortağı olmayı da reddederler. Murat Kanatlı bu reddinden ötürü hapis cezası almıştır, serbest bırakılmalıdır. Askere gitmeyi reddedin” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından eylemin katılımcılarından Adnan Saraçoğlu vicdani reddini ilan etti, Roboski Katliamı ve 28 Şubat’ı da protesto eden bir metin okudu.

Okunan basın açıklaması:

Basına ve kamuoyuna;
Murat Kanatlı, 2009 yılında, dünya üzerindeki hiçbir savaşta taraf olmayacağını ve savaş hazırlıklarında yer almayacağını belirterek vicdani reddini açıklamıştı. Yeni Kıbrıs Partisi Örgütlenme Sekreteri Kanatlı, kendisine dayatılan seferberlik hizmetini reddetmesi sebebiyle, askeri mahkemede yargılanıyordu. Mahkeme ölmeyi, öldürmeyi ve eline silah almayı reddeden Murat Kanatlı’nın yargılamasını 25 Şubat Salı günü sonlandırdı ve vicdani retçi Kanatlı “kamu güvenliğini tehdit ettiği” iddiasıyla 500 TL’lik para cezasına çarptırıldı. Murat Kanatlı’nın bir suç işlemediğini söyleyerek kendisine verilen para cezasını ödemeyi reddetmesinin ardından ise ceza, 10 günlük hapis cezasına çevrildi.
Kıbrıs Vicdani Ret İnisiyatifi, Kanatlı’ya verilen hapis cezasının ardından “coğrafyamızda militarist yaptırımların ne denli hüküm sürdüğünün ve sivil bir demokratik anlayıştan ne kadar uzak olunduğunun çarpıcı bir göstergesi olduğunun altını çizeriz” diyerek bir açıklama yaptı. Kanatlı’nın davasının kişisel bir dava olmadığını belirten inisiyatif, “Bu dava, barış yanlılarının, savaş karşıtlarının, demokratikleşmeyi ve sivilleşmeyi savunanların, anti-militaristlerin ve işgal karşıtlarının ortak mücadelesidir” diyerek askeri mahkemenin verdiği karara karşı çıktı.
Kıbrıs, uzun yıllardır, “düşman” yalanıyla, “güvenlik” paranoyasıyla, giderek militerleştiriliyor. “Düşmanlaştırılan Güney kesimi”ne karşı,  coğrafyanın hemen her yeri kışlalarla, askeri alanlarla parselleniyor. Hala daha savaşın izlerinin hüküm sürdüğü topraklarda, sokaklarda gezen askeri araçlar, yaşanan savaşı sürekli kılıyor.
Ve hemen her yerde olduğu gibi, bu coğrafyada da eline silah alıp orduların bir parçası olmayı reddeden vicdani retçiler, devletlerin yıldırma politikalarıyla karşı karşıya kalıyor. Türkiye ve Azerbaycan dışında Avrupa Konseyi üyesi tüm ülkeler ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından tanınan vicdani ret hakkı; özellikle militarizmin gündelik yaşamdaki belirleyiciliğinin yüksek olduğu Türkiye, Kıbrıs, Mısır gibi bölgelerde ise devletler tarafından yok sayılıyor. Vicdani ret hakkının tanınmadığı coğrafyalarda vicdani retlerini açıklayanlar ise verilen para cezalarıyla, cezaevleriyle yıldırılmaya çalışılıyor. Ancak tüm bu baskılara karşı, dünyanın dört bir yanında savaş karşıtı mücadele sürüyor.
Bugün, burada, bu mücadelenin bir parçası olan ve şimdi tutsak edilen vicdani retçi arkadaşımız Murat Kanatlı ile dayanışmak için toplandık. Birçok ülkede de bu doğrultuda dayanışma eylemleri yapıldı, yapılıyor.
Bugünü bizim için farklı kılan bir şey de, 28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümü olması. En büyük otoriter ve militarist yapı olan ordu, Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla başta parlamento olmak üzere her yere müdahil olması yetmiyormuş gibi, her on yılda da kanlı darbeler yaparak bizzat başa geçerek, gücünü ezilenler üzerinde denemekten çekinmedi. Bundan tam 17 yıl önce, demokrasi yalanlarının iyice yükseldiği bir dönemde de ordu bu kez kan dökmeden ama “dişlerini göstererek” kendince tehlikeli ya da sakıncalı bulduklarını ayıklama gayretine girdi.
Kanlı ya da kansız, post ya da geleneksel her türlü darbe, iddia ettikleri gibi “huzuru ve güveni” sağlamadı. Darbeler yoksulları, ezilenleri, karşı çıkanları, uydurma yargılamalarla ipe gönderdi, kaybetti, infaz etti.
Darbe yapsın ya da yapmasın bütün ordular katliam makinalarıdır. Emirlerine almak istedikleri gençleri de, bu ölüm makinasına dahil ederek güçlenmeyi, etki alanını çoğatmayı arzular. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun, ordular kanla beslenirler.
Hem şu anda tutsak bulunan vicdani retçi Murat Kanatlı hem de birçok vicdani retçi arkadaşımız, yalnızca zorunlu askerlik hizmetini reddetmekle kalmıyor, orduların yarattığı katliamalara da ortak olmayı reddediyorlar.
Bu yüzden diyoruz ki; yaşamlarımızı gasp eden bu otoriter yapıya itaat etmeyin, askere gitmeyin.
VİCDANİ RET DERNEĞİ
28 Şubat 2014
Okunan vicdani ret açıklaması:

Vicdanî red görülmüştür!

a)- sembolik red

Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski, Roboski…

b)- lirik red

serbest mahalle

kepimi kafese koydum

ve başımda kuşla çıktım

Ne o

selam vermek yok mu artık?

diye sordu komutan

Hayır

selam vermek yok artık

diye cevap verdi kuş

Ha, öyle mi

afedersiniz, ben var sanıyordum da

dedi komutan

Affedildiniz, herkes yanılabilir

dedi kuş

Jacques Prevert

c)- imanî red

“De ki: Şüphesiz, benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah’ındır.” ( En’am 162)

Adnan Saracoğlu

Kul- İnsan- Mümin

**
Vicdani Retçilerden Murat Kanatlı’ya Destek

Vicdani Ret Derneği’nce Galatasaray’da yaptığı basın açıklamasında tutuklanan vicdani retçi Kanatlı’ya destek mesajı verildi ve 28. Şubat’ın 17. yıldönümü olması nedeniyle her türlü darbe kınandı.

Vicdani Ret Derneği, Kuzey Kıbrıs’ta zorunlu seferberlik hizmetine katılmayı reddettiği için 25 Şubat Salı günü tutuklanan Murat Kanatlı için Galatasaray Meydanı’ndaydı.

Kanatlı’ya destek mesajlarının verildiği basın açıklamasında ayrıca 28 Şubat’ın 17. yıldönümü de olduğu hatırlatılarak her türlü darbe ve darbe girişimi kınandı.

Ayrıca Adnan Saraçoğlu vicdani reddini kamuoyu ile paylaştı.

“Kanatlı para ödemeyi reddetti”

Vicdani Ret Derneği tarafından hazırlanan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kanatlı, 2009’da dünyadaki hiçbir savaşta taraf olmayacağını ve savaş hazırlıklarında yer almayacağını belirterek vicdani reddini açıklamıştı. Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Örgütlenme Sekreteri Kanatlı, kendisine dayatılan seferberlik hizmetini reddetmesi sebebiyle, askeri mahkemede yargılanıyordu.

“Kanatlı “kamu güvenliğini tehdit ettiği” iddiasıyla 500 liralık para cezasına çarptırıldı. Fakat suç işlemediğini söyleyerek bu parayı ödemeyi reddeden Kanatlı 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

“Kıbrıs’ta savaş sürekli kılınıyor”

“Kıbrıs, uzun yıllardır, ‘düşman’ yalanıyla, ‘güvenlik’ paranoyasıyla, giderek militerleştiriliyor. Düşmanlaştırılan Güney kesimine karşı, coğrafyanın hemen her yeri kışlalarla, askeri alanlarla parselleniyor. Hala daha savaşın izlerinin hüküm sürdüğü topraklarda, sokaklarda gezen askeri araçlar, yaşanan savaşı sürekli kılıyor.

“Hemen her yerde olduğu gibi, bu coğrafyada da eline silah alıp orduların bir parçası olmayı reddeden vicdani retçiler, devletlerin yıldırma politikalarıyla karşı karşıya kalıyor.

“Türkiye ve Azerbaycan dışında Avrupa Konseyi üyesi tüm ülkeler ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından tanınan vicdani ret hakkı; özellikle militarizmin gündelik yaşamdaki belirleyiciliğinin yüksek olduğu Türkiye, Kıbrıs, Mısır gibi bölgelerde ise devletler tarafından yok sayılıyor.

“Askere gitmeyin”

“Bugünü bizim için farklı kılan bir şey de, 28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümü olması.

“Bundan 17 yıl önce, demokrasi yalanlarının yükseldiği bir dönemde de ordu bu kez kan dökmeden ama ‘dişlerini göstererek’ kendince tehlikeli ya da sakıncalı bulduklarını ayıklama gayretine girdi.

“Kanlı ya da kansız, post ya da geleneksel her türlü darbe, iddia ettikleri gibi ‘huzuru ve güveni’ sağlamadı.

“Darbe yapsın ya da yapmasın bütün ordular katliam makineleridir. Emirlerine almak istedikleri gençleri de, bu ölüm makinesine dahil ederek güçlenmeyi, etki alanını çoğaltmayı arzular. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun, ordular kanla beslenirler.

“Hem şu anda tutsak bulunan vicdani retçi Murat Kanatlı hem de birçok vicdani retçi arkadaşımız, yalnızca zorunlu askerlik hizmetini reddetmekle kalmıyor, orduların yarattığı katliamlara da ortak olmayı reddediyorlar.

“Bu yüzden diyoruz ki; yaşamlarımızı gasp eden bu otoriter yapıya itaat etmeyin, askere gitmeyin.” (EKN)

bianet.org

**

Murat Kanatlı İçin İstanbul’da Dayanışma Eylemi Gerçekleştirildi

28 Şubat 2014

Türkiye Vicdani Ret Derneği üyeleri, vicdani retçi olduğu gerekçesiyle 10 gün hapis cezasına çarptırılan Yeni Kıbrıs Partisi Örgütlenme Sekreteri Murat Kanatlı için Galatasaray Meydanında dayanışma eylemi gerçekleştirdi. 28 Şubat postmodern darbenin de lanetlendiği eylemde, Adnan Saracoğlu isimli kişi Fransız Şair Jacques Prevert ‘in militarizme karşı yazdığı “ Serbest Mahalle “ şiiriyle vicdani reddini açıklandı. Dernek üyeleri hep bir ağızdan, “ Reddet, diren, hayır de askere gitme” sloganını attı.  

Galatasaray Meydanında bir araya gelen Vicdani Ret Derneği üyeleri, vicdani reddini açıkladığı gerekçesiyle yargılanan ve mahkeme tarafından kendisine dayatılan para cezasını ödemeyi reddettiği için 10 gün hapis cezasına çarptırılan Murat Kanatlı için dayanışma eylemi gerçekleştirdi. “Tutsak vicdani retçi Murat Kanatlı’ya özgürlük” pankartını açan dernek üyeleri, “ Reddet, diren, hayır de askere gitme”, “ Öldürmeyeceğiz, ölmeyeceğiz, kimsenin askeri olmayacağız” sloganlarını attı. Vicdani Ret Derneği adına açıklamayı Gökhan Soysal okudu.

PARA CEZASINDAN HAPİS CEZASINA

Murat Kanatlı’nın, 2009 yılında, dünya üzerindeki hiçbir savaşta taraf olmayacağını belirterek vicdani reddini açıkladığını belirten Soysal, Yeni Kıbrıs Partisi Örgütlenme Sekreteri olan Kanatlı’nın, kendisine dayatılan seferberlik hizmetini reddetmesi sebebiyle, askeri mahkemede yargılandığını anlattı. 25 Şubat 2014 tarihinde yargılanması sonlanan Kanatlı’ya mahkemenin, “ kamu güvenliğini tehdit ettiği” iddiasıyla 500 TL’lik para cezasına verdiğini dile getiren Soysal, Kanatlı’nın hiçbir suç işlemediğini söyleyerek kendisine verilen para cezasını ödemeyi reddetmesinin ardından ise cezanın 10 günlük hapis cezasına çevrildiğine dikkat çekti.

MİLİTARİZM DEVLETLERİN YILDIRMA POLİTİKASI

Kıbrıs’ın uzun yıllardır “düşman” yalanıyla ve “ güvenlik” paranoyasıyla, giderek militaristleştirildiğini vurgulayan Soysal, hemen her yerde olduğu gibi, bu coğrafyada da eline silah alıp orduların bir parçası olmayı reddeden vicdani retçilerin devletlerin yıldırma politikalarıyla karşı karşıya kaldığını belirti. Soysal, Türkiye ve Azerbaycan dışında Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği üyesi tüm ülkeler tarafından tanınan vicdani ret hakkının özellikle militarizmin konseptinin yaşamın her alanını hakim olan Türkiye, Kıbrıs, Mısır gibi devletler tarafından yok sayıldığını hatırlattı. Ancak tüm bu baskılara karşı dünyanın dört bir yanında savaş karşıtı mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Soysal, bu militarizme geçit vermeyeceklerini söyledi.

YETERLİ NEDEN:  ROBOSKİ KATLİAMI

Bugün aynı zamanda 28 Şubat postmodern darbenin yıldönümü olduğunu hatırlatan Soysal,”Kanlı ya da kansız, post ya da geleneksel her türlü darbe, iddia ettikleri gibi ‘ huzuru ve güveni sağlamadı’. Darbeler yoksulları, ezilenleri, karşı çıkanları, uydurma yargılamalarla ipe gönderdi, kaybetti, infaz etti” diye konuştu. Darbe yapsın ya da yapmasın tüm orduların katliam makinesi olduğunu altını çizen Soysal, herkese, “ Yaşamlarımızı gasp eden bu otoriter yapıya itaat etmeyin, askere gitmeyin” çağrısında bulundu. Açıklama sonrası Adnan Saracoğlu isimli kişi vicdani reddini açıkladı. Vicdani ret kararının nedenini defalarca Roboski diye tekrarlayarak ifade eden Saracoğlu, Fransız Şair Jacques Pervert’in militarizme karşı yazdığı “ Serbest mahalle” şiirini okudu. (anf)

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org