15 Mayıs’ta Kıbrıs’ta Toplu Vicdani Ret Açıklaması

15 Mayıs Dünya Vicdani Ret Günü vesilesiyle 15 Mayıs Perşembe sabahı saat 10:00’da Asal Şube önünde bir basın açıklaması yapılacak… Yeni vicdani retlerin de açıklanacağı basın açıklamasına ölmeyi ve öldürmeyi reddeden, barışı sözden öte gören herkesi bekleriz

Vicdani ret davaları ve dayanışma sürüyor

DÜNYA VİCDANİ RETÇİLER GÜNÜNDE
TOPLU VİCDANİ RETLER İLAN EDİLECEK

1994’te çağrıldığı zaman askere gitmeyen 47 yaşındaki vicdani retçi Dimitris Sotiropoulos’un davasına yarın (13 Mayıs, Salı) Selanik’ta devam edilecek
Vicdani retçi Murat Kanatlı, Dimitris Sotiropoulos’un davası için 13 Mayıs’ta da dayanışma için Selanik’e gidecek… Davaya EBCO temsilcileri de katılacak…
Bu dava, Yunanistan’da vicdani retçilere karşı artan davalar ve soruşturmalar nedeniyle önemli…
Bu arada vicdani retçi Murat Kanatlı Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Türkiye’nin de davetlisi olarak 14 Mayıs’ta da vicdani ret konusunda bir panele katılmak için İstanbul’da olacak…

DÜNYA VİCDANİ RETÇİLER GÜNÜNDE
TOPLU VİCDANİ RETLER İLAN EDİLECEK

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak bu yıl 15 Mayıs dünya vicdani retçiler gününde Kuir Kıbrıs, YKP-fem ile ortak etkinlikler gerçekleştireceğiz…
15 Mayıs Dünya Vicdani Ret Günü vesilesiyle 15 Mayıs Perşembe sabahı saat 10:00’da Asal Şube önünde bir basın açıklaması yapılacak… Yeni vicdani retlerin de açıklanacağı basın açıklamasına ölmeyi ve öldürmeyi reddeden, barışı sözden öte gören herkesi bekleriz.

Dünya vicdani retçiler gününde Anayasa değişikliği konuşarak giriyoruz

Kıbrıs’ın kuzeyinde vicdani ret hakkının tanınması konusunda Anayasanın 74. Maddesi engel olarak sunulmaktaydı…
74. maddede şu ifadeler mevcuttu…
(1) Silahlı Kuvvetlerde yurt ödevi, her yurttaşın hakkı ve kutsal ödevidir.
(2) Yurt ödevine ilişkin kurallar yasa ile düzenlenir.
Hazırlanan anayasa değişiklik taslağında bu maddenin değiştirilmesi için bir öneri mevcut… İlgili maddenin şu şekilde değiştirilmesi öngörülmekte:
“Yurt ödevi her yurttaşın hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı yasayla düzenlenir.”
Bu hali ile vicdani ret hakkının tanınmasının önü açılmış olacak…
Böylesi bir değişiklik önerisi taslak bile olsa heyecan yaratmaktadır; tam da 15 Mayıs, vicdani retçiler günü öncesinde olması da önemli…
Elbette tüm iyimserliklerimiz ihtiyatlı; çünkü kamuoyunda tartışılan hali ile vicdani ret hakkı yasa ile nasıl düzenleneceği konusunda kafamızda ciddi soru işaretleri var…
Buna rağmen dünya vicdani retçiler gününde Anayasa değişikliği konuşarak giriyoruz, bu önemli…

Vicdani ret nedeniyle yargılananlar Atina’da buluştu

Geçen hafta Hem Kıbrıs’ta hem de Yunanistan’da yargılamaları süren Vicdani Retçiler, Uluslararası Af Örgütü etkinliğinde konuştu…
7 Mayıs, Çarşamba, Kıbrıs’tan Vicdani retçi Murat Kanatlı ve gelecek hafta Selanik’te davası devam edecek olan Vicdani retçi Dimitris Sotiropoulos Atina’da Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Yunanistan seksiyonun organize ettiği “Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye’de vicdani retçilerle ilgili yasal çerçeve ve soruşturmalar” başlıklı panelde konuştu…
Panelde ayrıca UAÖ’den Eleni Velivasaki bir sunum yaptı… Paneli gazeteci Ioanna Sotirchou yönetti…
Kanatlı, konuşmasında Kıbrıs’ın her iki yanındaki bugün durum ile ilgili bilgi verdi, süren davalardaki son durumu aktardı.
Kanatlı, Kıbrıs Cumhuriyetinin vicdani yasal olarak tanıdığını ama pratik olarak uygulanmadığı, kuzeyin ise tanımadığını ve vicdani retçiler hakkında soruşturmaların sürdüğü konuşmasında detaylı şeklide aktardı, iki tarafta süren yasal yeni düzenlemeler konusunda da bilgi verdi…
Kanatlı konuşmasını “tüm yaşanan süreçlerde en değerli olan şeyin uluslararası dayanışma olduğunu, bunun coğrafyalar temelinde süren mücadeleye çok şey kattığını vurgulamak isterim, bu noktada özellikle ben davamda ciddi katkı koyan Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) ve Avrupa Vicdani Retçiler Bürosu (EBCO) bir kez daha teşekkür etmek isterim… Bu dayanışmayı büyütmemiz gerekiyor, haftaya davası olan Dimitris Sotiropoulos için bu dayanışma şimdi çoğaltmamız gerekiyor” diye bitirdi.

Uluslararası Af Örgütü

Uluslararası Af Örgütü “Vicdani retçi iki suçlamayla daha karşı karşıya” başlığı ile bir metni imzaya açmıştı, imza kampanyası devam etmekte…
İmzaya açılan metin şöyleydi:
Uluslararası Af Örgütü’ne konuşan Kanatlı serbest bırakılması için harekete geçen herkese teşekkür etti ve “bu eylem Kuzey Kıbrıs’taki yetkililere izlendiklerini ve benzer suçlamalara maruz kalanların yalnız olmadıklarını göstermek açısından önemli” diye konuştu.
Murat Kanatlı’nın vicdani reddini açıklaması nedeniyle tutuklanmasının bir insan hakkı ihlali olduğunu hatırlatıyor ve yetkililerden,
Murat Kanatlı hakkındaki Seferberlik Yasası (Yasa No. 17/1980) dâhilindeki diğer iki suçlamanın düşürülmesini,
Zorunlu askerliğe yönelik vicdani reddi tanıyan yasaların hayata geçirilmesini talep ediyoruz.
İmza metnin online adresi şöyle:
http://acileylem.amnesty.org.tr/eylem-detay.php?q=187

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org