Af Örgütü’nden tutsak Vicdani retçi için ACİL ÇAĞRI!..

Murat Kanatlı’nın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması, Murat Kanatlı hakkındaki Seferberlik Yasası (Yasa No. 17/1980) dâhilindeki diğer iki suçlamanın düşürülmesi, Zorunlu askerliğe yönelik vicdani reddi tanıyan yasaların hayata geçirilmesi taleplerini iletiyoruz…

Vicdani retçi hapis cezasına mahkum edildi

Vicdani retçi Murat Kanatlı 25 Şubat tarihinde Lefkoşa’daki bir askeri mahkeme tarafından zorunlu askeri eğitime katılmayı reddettiği için “seferberlik çağrısına itaatsizlik” nedeniyle 10 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Vicdani nedenlerle zorunlu askerlik hizmetini reddetme hakkı düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün parçasıdır. Murat Kanatlı sadece zorunlu askerlik hizmetine yönelik vicdani ret hakkını kullanması sebebiyle mahkum edilmiş bir düşünce mahkumudur ve derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır.

Murat Kanatlı zorunlu askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 2009’da vicdani reddini ilan etti. 2009, 2010 ve 2011 yıllarında yıllık zorunlu askeri eğitime katılmayı reddetti. Bu nedenle hakkında üç dava var. 25 Şubat’ta, 2009’daki zorunlu askeri eğitime katılmayı reddettiği için suçlu bulundu. Seferberlik Yasası (No. 17/1980), Kuzey Kıbrıs’ta yıllık askerlik eğitimi zorunlu. Kanatlı, 2010 ve 2011’deki askeri eğitimlere katılmayı reddettiği için iki suçlamayla daha yüzleşecek.

Kanatlı, hakkında sürmekte olan davanın anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 2011’de Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Ekim 2013’te, Mahkeme, başvurusunu vicdani ret hakkı ile ilgili yerel hiçbir yasa olmaması nedeniyle reddetti ve Askeri Hizmet Yasası’nın (No.59/2000) zorunlu askerlik hizmeti gerektirdiği ve Seferberlik Yasası’nın anayasal olduğu yönünde karar verdi.

Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Bayatyan – Armenia ve Savda – Türkiye üzerine, iki vicdani retçinin davalarında Madde 9’un (düşünce, vicdan ve din özgürlüğü) çiğnenmesi hükümlerini tanıdı fakat kararların bu davaya uygulanabilirliğini reddetti.

Vicdani reddin bir insan hakkı olduğunu hatırlatıyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Başsavcı Aşkan İlgen’e,

Murat Kanatlı’nın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması,

Murat Kanatlı hakkındaki Seferberlik Yasası (Yasa No. 17/1980) dâhilindeki diğer iki suçlamanın düşürülmesi,

Zorunlu askerliğe yönelik vicdani reddi tanıyan yasaların hayata geçirilmesi taleplerini iletiyoruz.

İMZALA

 

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org