64 kurum, parti, barış aktivisti ve akademisyenin katılımıyla savaşa karşı komisyon kuruldu

İçinde bulunduğumuz seçim sürecinin güvenliğini tehdit edecek en önemli unsurun savaş ve sınır ötesi harekatlar olacağı açıktır. İktidarın ayakta kalabilmek için böyle bir seçim stratejisi izlemesi güçlü bir olasılıktır.

DİB’in çağrısıyla savaşa karşı komisyon kuruldu

Demokrasi İçin Birlik’in (DİB) çağrısıyla iktidarın savaş politikalarına karşı “barışçıl demokratik bir çıkış” için komisyon kuruldu.

22 Eylül 2022
Demokrasi İçin Birlik’in (DİB) çağrısıyla bir araya gelen 64 kurum, sendika, siyasi parti ve akademisyen, iktidarın savaş politikalarına karşı ortak tutum alarak “barışçıl demokratik bir çıkış” için komisyon kurdu.

64 kurum, savaşa karşı ortak güç ve akılla, barışçıl demokratik bir çıkış yolu yaratmanın olanaklarını tartışmak ve bir yol haritası çıkarmak için 20 Eylül’de bir araya geldi.

Yapılan toplantıda günümüz için “Toplumun en geniş kesimlerini kavrama ve harekete geçirme potansiyeline sahip, savaş karşıtı bir toplumsal çıkış yaratmanın somut yolları ve araçları nelerdir” sorusuna yanıt arandı.

TOPLANTIYA KATILANLAR
Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri (Adam-Der), Alevi Kültür Dernekleri, Alevi- Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Barış Vakfı, Birarada Derneği, Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi, Demokratik Alevi Dernekleri, Demokrasi Konferansı Alevi Bileşenleri, DİSK Dev-Yapı İş Sendikası, Dicle Görme Engelliler Derneği, Eğitim Sen, Ekmek ve Gül, Ekoloji Birliği, Engelliler Konfederasyonu, Engelsiz Bileşenler Federasyonu, Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Göçmen Dayanışma İnisiyatifi, İnsan Hakları Derneği (İHD), İklim Adaleti Koalisyonu, İstanbul Kent Konseyi, Kadınlar Birlikte Güçlü, Kadın Savunması, Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK), Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA), DİSK Limter-İş, Mor Dayanışma, PEN Türkiye Merkezi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Polen Ekoloji, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Sosyal Araştırmalar Vakfı, Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) Derneği, Suriyeli Göçmenler Derneği, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Yazarlar Sendikası, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), TÖP Çocuk Meclisi, Yurttaş Girişimi, Cumhuriyet Halk Partisi( CHP), Devrimci Parti, Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) Halkların Demokratik Partisi (HDP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkevleri, Kaldıraç, KÖZ, Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Sosyalist Meclisler Federasyonu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Yeşil Sol Parti’den temsilciler toplantıya katıldı. Kaos-GL ve Tüm Emekliler Sendikası da (Tüm Emekli Sen) gözlemci olarak toplantıda yer aldı.

KOMİSYON KURULDU
Toplantıda, savaş bütçesine karşı çıkmak, barış çalıştayı, barış konferansı, halk buluşmaları ve kamu kaynaklarının savaşa aktarıldığını öne çıkaran dijital medya çalışmaları, sokak etkinlikleri, barış eğitimi gibi etkinliklerin yapılmasına dair öneri ve değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı sonucunda, savaşa karşı demokratik ve barışçıl bir çıkış yaratma amacıyla kapsamlı bir yol haritasının çıkarılması için geniş bir komisyon kurularak bundan sonraki çalışmalara devam edilmesi kararı alındı.

KAYNAKLAR SAVAŞA HARCANIYOR
DİB’in yol haritasına dair yaptıkları açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“1 Eylül Dünya Barış Günü geride kaldı. Ancak dünya halkları savaşlardan ve yıkıcı sonuçlarından kurtulamadı. Emperyalist güçler dünya kaynaklarını ellerinde tutmak, yeniden paylaşmak adına işgal operasyonlarından tatbikatlara, silahlanmaya, NATO ve karşısındaki ittifakları büyütmeye, yeni savaşların hazırlıklarına, dünyayı yeni bir büyük savaşa taşımaya devam ediyorlar. Bombaya, savaşa, operasyona harcamak için ekmeğimizden, hayatımızdan çalıyorlar. Savaşlar dünyaya ve ülkemize yoksulluk, şiddet, göç ve ölüm getiriyor. Yoksulluğun önlenmesi, halkın ulaşamadığı eğitim, sağlık, barınma gibi kamusal hizmetlerin sağlanması en yakıcı toplumsal ihtiyaçken, kaynaklarımız, bombaya, mermiye, sınır ötesi operasyonlara, işgallere harcanıyor.”

İKTİDAR AYAKTA KALABİLMEK İÇİN…
“Savaş, ekolojik yıkım, kadınlara, LBGTİ+ bireylere yönelik şiddet demek. Ayrımcılık, milliyetçiliğin, ırkçılığın yükselerek toplumu zehirlemesi, milyonlarca insanın yerinden yurdundan olması demek. Engelsiz yaşamı kurmak kamusal-toplumsal görevken engelli bireyleri artırmak demek. Tek adam- Saray rejimi iktidarda kalmak için ülkemizi yıkıma sürüklemekten medet umuyor. İçinde bulunduğumuz seçim sürecinin güvenliğini tehdit edecek en önemli unsurun savaş ve sınır ötesi harekatlar olacağı açıktır. İktidarın ayakta kalabilmek için böyle bir seçim stratejisi izlemesi güçlü bir olasılıktır. Kaynaklarımızı tüketen, barışçıl ve demokratik çözüm yollarını tıkayan bu savaş politikalarına karşı çıkmak insanlık görevidir. Savaş karşıtı bir toplumsal çıkış yaratmak için ortak akıl ve güçle hareket etmek elzemdir.”

Kaynak: Evrensel

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org