Savaşa Karşı ‘Barış Bloku’ Kuruldu

Siyasi partiler, sendikalar, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, Suriye’de olası bir savaşa karşı Barış Bloku kurduklarını açıkladı. Bugün İstanbul Cezayir Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya HDP vekilleri Mithat Sancar, Ertuğrul Kürkçü, Garo Paylan, Sezai Temelli, Ali Haydar Konca ve CHP vekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı.

Suriye’ye Müdahale Planına Karşı Barış Bloku

Siyasi partiler, sendikalar, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, Türkiye’nin Suriye’ye olası bir askeri müdahalesine karşı Barış Bloku kurduklarını açıkladı.

Çiçek Tahaoğlu İstanbul – BİA Haber Merkezi 10 Temmuz 2015, Cuma 13:51
Siyasi partiler, sendikalar, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, Suriye’de olası bir savaşa karşı Barış Bloku kurduklarını açıkladı.

Bugün İstanbul Cezayir Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Blok’un kurucuları arasında bulunan örgütlerin temsilcilerinin yanısıra HDP vekilleri Mithat Sancar, Ertuğrul Kürkçü, Garo Paylan, Sezai Temelli, Ali Haydar Konca ve CHP vekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı.

HDK Yürütme Kurulu Üyesi Gençay Gürsoy’un okuduğu ortak açıklamada, “AKP iktidarının bölge siyasetine dair vahim hatalarının katkısıyla uzun bir süredir bölgenin kadim halklarını ve kültürlerini yıkıma uğratan, milyonlarca insanı yerinden yurdundan eden bu kirli savaşı sınırlarımız içine taşıyacak karanlık maceralara hazırlananlar karşısında, siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları olarak bir ‘Barış Bloku’ oluşturduğumuzu İlan ediyoruz” denildi.

Ortak açıklamanın ardından, örgüt temsilcileri sırayla söz alarak, Türkiye’nin Suriye’ye olası bir askeri müdahalesinin, savaşı Türkiye’nin içine taşıyacağını vurguladı.

HDP ve sol partilerin yanısıra 15 CHP milletvekili de bireysel olarak Blok kurucuları arasında yer alıyor.

“Suriye’ye girmek, savaşı Türkiye’ye getirmektir”

Toplantıda söz alan siyasi parti ve örgüt temsilcilerinden bazılarının açıklamaları şöyle:

Kani Beko, DİSK Genel Başkanı: Savaş sadece askerlerin, tankların karşı karşıya geldiği bir mücadele olarak değerlendirilmemeli. O topların tankların arkasındaki mahalleleri, kreşleri, okulları; savaş sonrası yıkım ve enkaz altındaki yaşamları, dökülen kanı, sakatlıkları düşünün. Gündemde olan Irak ve Suriye’nin dolayısıyla Ortadoğu’nun işgaline kesinlikle karşıyız. Biz Ortadoğu’daki ülke yönetimlerinin, Ortadoğu halkları tarafından belirlenmesinden yanayız. Savaş çığlıkları atanlara karşı, barış çığlıkları atacağımızı beyan ediyoruz.

Ertuğrul Kürkçü, HDP İzmir vekili, HDK Eşsözcüsü: Bugün karşı karşıya kaldığımız savaş riski, hiçbir sahici, ciddi, anlaşılabilir, uluslararası bir güvenlik endişesinden kaynaklanmıyor. Türkiye’nin güney sınırları ilk kez tarihinde olmadığı kadar güvenli bir noktadadır. Türkiye’yi endişeye sevk eden sınırlarının ilk kez IŞİD’e karşı güvenceye alınmış olmasıdır. Bu Blok’la, Türkiye’nin bir gaflete kapılıp Suriye’ye asker sokmasıyla oluşacak olası tehlikelere karşı önlem alıyoruz. Savaşın Türkiye’nin içine sokulmasına karşı da ayaktayız. Bu inisiyatifi kendi öz güvenliğimiz, halklarımızın güvenliği için kurduk.

Alper Taş, ÖDP Eş Genel Başkanı: Hükümet ve koalisyon kurma çabaları Türkiye’nin gündeminde olduğu bu günlerde, biz bir Barış Bloku’nu kurduk. Yani kurulacak savaş koalisyonunun karşısında bir barış koalisyonu var. Suriye’de savaş yeni başlamadı, 2011’de başladı. Demokratik isyan, gerici bir iç savaşa dönüştü. İslami cihadistlerin savaş labaratuvarına dönüştürdüğü Suriye’de, AKP şimdiye kadar yürüttüğü vekalet savaşını, doğrudan bir savaşa dönüştürmek istiyor. Afganistan’dan Irak’a ve bugün Suriye’ye doğru gelişen emperyalist politikalara karşı, barış anti emperyalist mücadeleyle mümkün olacaktır.

Selma Gürkan, EMEP Genel Başkanı: Bugün AKP hükümetinin içine girdiği seçeneksizlikleri savaş örtüsüyle örtmesine izin vermeyeceğiz. Ülkemizde yaşanılan işsizliğin, yoksulluğun, yolsuzluğun savaş politikalarıyla üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz. Ülkedeki barışın tesisi Ortadoğu’da barışın sağlanması için önemli.

Demokratik İslam Kongresi temsilcisi: Rojava tüm halklar ve inançlarla birlikte barış için savaşmaktadır. Müslümanız diyen kesimler bugün savaşı desteklemektedir ama Allahu Tealâ herkese barışın etrafında toplanmasını söylemektedir. Suriye’de kadınlar pazarlarda satılıyor, çocuklar öldürülüyor, bu inançlara ters bir şeydir. Bu nedenle bugün burada barışı destekliyoruz.

Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul vekili: Türkiye, Suriye’deki savaşın hazırlayıcılarından biri haline geldi. Suriye’deki savaş suçlarının ortağı ve faili durumunda olan bu hükümet, şimdi askeri müdahaleyle başka bir yere gelmeye çalışıyor. Bu açıkça Suriye’deki savaşın Türkiye’nin içine taşınması anlamına gelecektir. Biz bu savaşın neye mal olacağını biliyoruz. Aklından savaş geçenlere sesleniyorum: bu savaş sizi ve herkesi yakar.

Ali Haydar Konca, HDP Kocaeli vekili: Dış politikası iflas etmiş bu hükümetin tek umudu, bir savaş çıkararak 7 Haziran seçimlerini boşa çıkarmak ve iktidarlarını pekiştirmektir. Rojava’da oluşan devrimin önüne geçmelerinin imkanı olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu Blok’un Gezi, Rojava, Soma ve Ermenek ruhuyla birleştirilerek savaşa engel olacağını umuyoruz.

“Buna göz yumamayız”

Barış Bloku kurucuları adına Gençay Gürsoy’un okuduğu basın açıklaması şöyle:

Ortadoğu uzun süredir emperyalist çıkarlar doğrultusunda dayatılan politikaların eseri olan bir ateş çemberinin ortasında bulunuyor. Bu savaş ortamının bilançosu yüz binlerce insanın ölümü, yerinden yurdundan edilmesi, işkence görmesi ve tecavüze uğramasıdır. Bu çatışmaların ve yarattığı vahşetin doğrudan sonuçlarını yaşayan ülkelerden biri de Türkiye olmuştur. Sınırlarımızın dışında süren savaş, etkileri ve sonuçları itibarıyla aynı zamanda bir İç sorunumuz haline gelmiştir. Sınırlarımızın hemen yanı başında IŞİD çetelerinin katliamlarına maruz kalan halklar öz güçleriyle mücadele etmekte ancak bu mücadele AKP Hükümetinin savaş ortamını tırmandırma hırsının da hedefi olmaktadır. Bu ortam içinde bölgede, nereye yöneleceğini bilmediğimiz büyük bir askeri yığınak yapmaya girişilmesi barış için bir araya gelme ihtiyacını acilleştirmektedir.

AKP Hükümeti Suriye’deki savaşa birinci dereceden müdahil olmak İçin şimdiye dek elinden geleni yapmış, IŞİD’in büyüyüp palazlanmasında doğrudan ya da dolaylı rol oynamıştır. 7 Haziran seçimlerinde kendi geleceğini güvenceye alabilecek rejim değişikliğinin yolunu açma fırsatını bulamayan Saray ve Hükümeti, muhtemel bir erken seçimde oy devşirme kaygısı ile, milliyetçiliği, şovenizmi ve mezhepçiliği kışkırtarak, Rojava’daki mücadeleyi etkisizleştirme ve Suriye’ye müdahale etme hesapları yapmaya girişmiştir. Bu gelişmelerin sonucu olarak çözüm süreci askıya alınmış bölgede ve ülkede barışın imkânları büyük ölçüde daraltılmıştır.

Buna göz yumamayız.

AKP iktidarının bölge siyasetine dair vahim hatalarının katkısıyla uzun bir süredir bölgenin kadim halklarını ve kültürlerini yıkıma uğratan, milyonlarca insanı yerinden yurdundan eden bu kirli savaşı sınırlarımız içine taşıyacak karanlık maceralara hazırlananlar karşısında, siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları olarak bir “Barış Bloku” oluşturduğumuzu İlan ediyoruz.

Girişimimizin temel hedefi, ülkeyi bir savaşa sürüklemeye çalışan kışkırtıcıların karşısına dikilmek, ülkenin içinde ve Ortadoğu’da barışı savunmaktır. Girişimimiz, ülke içinde barıştan yana geniş halk kitlelerini harekete geçirmeyi, uluslararası alanda örgütlenmiş sivil barış İnisiyatifleriyle İşbirliği yaparak bölgeyi bu ölüm çemberinden çıkartmak için çaba göstermeyi amaçlamaktadır. Siyasi görüşü ne olursa olsun bu amacı paylaşan her kurumu, kuruluşu ve kişileri girişimimize omuz vermeye çağırıyoruz.

Barış Bloku kurucuları

Emek ve Meslek Örgütleri:

DERİTEX sendikası (Türkiye Deri ve Tekstil İşçileri Sendikası), DİK (Devrimci işçi Komiteleri), DİSK (Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonu), GİYİM SEN, KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu), TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar ve Odaları Birliği), TGS (Türkiye Gazeteciler Sendikası), TODAP (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği), TTB (Türk Tabipleri Birliği), TYS (Türkiye Yazarlar Sendikası)

Kadın Örgütleri:

Arap Kadın Hareketi, Barış İçin Kadın Girişimi, KJA (Koma Jinen Azad), SFK (Sosyalist Feminist Kolektif)

Siyasi Partiler:

DBP (Demokratik Bölgeler Partisi), DİP (Devrimci işçi Partisi), DSİP (Devrimci Sosyalist İşçi Partisi), EHP (Emekçi Hareket Partisi), EMEP (Emek Partisi), ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi), HDP (Halkların Demokratik Partisi), İşçi Demokrasisi Partisi, ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi), SDP (Sosyalist Demokrasi Partisi), SYKP (Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi), Yeşiller Ve Sol Gelecek Partisi

CHP Vekilleri: Fikri Sağlar, İlhan Cihaner, Mehmet Tüm, Musa Çam, Niyazi Nefi Kara, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Müslim Bozkurt, Oğuz Kaan Salıcı, Okan Gaytancıoğlu, Onursal Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Sezgin Tanrıkulu, Veli Ağbaba, Zeynel Emre, Zeynep Altıok

Siyasi Kurum ve Kuruluşlar:

Devrimci Hareket, DHF (Demokratik Haklar Federasyonu), DTK (Demokratik Toplum Kongresi), Halkevleri, HDK (Halkların Demokratik Kongresi), Kaldıraç, Partizan, SODAP (Sosyalist Dayanışma Platformu), TÖP-G (Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi), Türkiye Gerçeği

Örgütler ve Platformlar:

78’liler Girişimi, Akademi Susmayacak, AKA-DER (Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği), Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, Aktif Toplum Alternatif Gelecek Derneği, Anadolu Arap Birliği, Anadolu Arap Hareketi, Başlangıç Dergisi, Buradayız Kolektifi, Alevi Kültür Dernekleri, Alevi Bektaşi Federasyonu, Asrın Hukuk Bürosu, Barış Girişimi, Barış İçin Akademisyenler, Demokrasi İçin Hukukçular, Demokrasi Ve Barış Konferansı, Demokratik İslam Kongresi, DİAYDER (Din Alimleri Yardımlaşma Derneği), Ehlader Ehlibeyt Alimler Derneği, Emek Ve Toplum Araştırmaları Merkezi Gesos (Genç Sosyal Demokratlar), Gündem Çocuk Derneği, Halkların Köprüsü Derneği, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği, İHD (insan Hakları Derneği), İHTAR (İslami Hakikatler Derneği), İşçilerin Sesi Gazetesi, İÜ Demokratik Üniversite Girişimi, KÜRESEL BAK, Mezopotamya Evrensel Yaşam Hareketi, Mıhallemi Derneği, Mıhallemi Gençlik Hareketi, Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi, Özerk Sanat Konseyi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı), Sosyal Araştırmalar Vakfı, Şemikan Halklar Birliği, Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, YAKAY-DER (Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Dayanışma Derneği)

* Fotoğraflar: Dilara Şenkaya

http://www.bianet.org/bianet/siyaset/165948-suriye-ye-mudahale-planina-karsi-baris-bloku?bia_source=rss

**

Ankara emek ve demokrasi güçleri, AKP’nin yoğunlaştırdığı savaş söylemleri ve politikalarına karşı TBMM önündeydi

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org