Askeri Yargı Kaldırılmıyor, AHK İle Hükümetin Kontrolüne Giriyor

Askeri hâkim ve savcıları atamak için Askeri Hâkimler Kurulu oluşturulacak. Askeri Hâkimler Kurulu; Milli Savunma Bakanı ile bakanın teklifi ve Başbakan’ın onayı ile birinci sınıf askeri hâkimler arasından seçilen 4 üyeden oluşacak. Askeri Hâkimler Kurulu’nu yönetmek ve temsil etmek üzere Milli Savunma Bakanı kurula başkanlık yapacak.

HSYK’dan Sonra Askeri Hakimler Kurulu Geliyor

08 Ocak 2015 Perşembe 13:08
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan sonra Askeri Hakimler Kurulu kurulması için verilen tasarı TBMM Adalet Komisyonunda görüşüldü.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndan (HSYK) sonra Askeri Hakimler Kurulu (AHK) kurulması için verilen tasarı TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşüldü. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, mevzuatta meydana gelen boşluğun doldurulabilmesi için bağımsız bir Askeri Hâkimler Kurulu kurulmasının adeta zımni olarak bir zorunluluk hale geldiğini kaydetti. Tasarı, görüşmelerin ardından alt komisyona sevk edildi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya’nın başkanlığında toplanan komisyonda ele alınan Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın komisyonu bilgilendirmesinin ardından alt komisyona sevk edildi. Tasarı ile askeri hâkim ve savcıları atamak için Askeri Hâkimler Kurulu oluşturulacak. Askeri Hâkimler Kurulu; Milli Savunma Bakanı ile bakanın teklifi ve Başbakan’ın onayı ile birinci sınıf askeri hâkimler arasından seçilen 4 üyeden oluşacak. Askeri Hâkimler Kurulu’nu yönetmek ve temsil etmek üzere Milli Savunma Bakanı kurula başkanlık yapacak.

“AHK ADETA ZIMNİ OLARAK BİR ZORUNLULUK HALE GELMİŞTİR”

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, tasarı ile beş temel kanunda değişiklik öngörüldüğünü ifade etti. 2004 yılında anayasada yapılan değişikliklerle ölüm cezası ve ölüm cezasının infazına ilişkin hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına karşın Askeri Ceza Kanunu’nda yer alan ölüm cezası içeren hükümlerin anayasaya aykırı hale geldiğini kaydeden İsmet Yılmaz, “Zaten bu tasarıda yaptığımız şey, Anayasa Mahkemesi’nin iptali ile ortaya çıkan boşlukları doldurmak ya da anayasa değişikliği ile anayasaya aykırı kalan hükümleri ayıklamaktır.” diye konuştu. Düzenlemelerin iptali ile askeri hakimlere disiplin cezası verilmesinin imkansız hale geldiğini ifade eden Yılmaz, “Şu anda hiçbir hakime disiplin cezası verilemez. Bu boşluğun doldurulabilmesi için bağımsız bir Askeri Hâkimler Kurulu kurulması adeta zımni olarak bir zorunluluk hale gelmiştir. Bütün bu gelişmeler, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu ve 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanunu’nda değişiklikler yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.” diye konuştu.

Askeri hâkim ve savcıları atamak için Askeri Hâkimler Kurulu oluşturmayı öngören kanun tasarısı Ak Parti tarafından yılbaşından önce TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu.

http://www.haberler.com/hsyk-dan-sonra-askeri-hakimler-kurulu-ahk-geliyor-6847669-haberi/

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org