Görüntülenen: Bizden

Bizden

bir kez daha altını çizeriz ki vicdani ret, son AİHM kararlarında da açıkça belirtildiği gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düşünce, vicdan ve inanç hürriyetini düzenleyen 9. Maddesi çerçevesinde bir haktır, bu hakkın kullanımına yönelik iç hukukta düzenleme yapılmaması AİHS’in ihlal edilmesidir…

Bizden

Askeri mahkeme, askeri cezaevi ve askeri hastane üçgeninde yaşamı gasp edilen; cezaevine kapatılan VR-DER yöneticisi vicdani retçi Ali Fikri Işık, şu anda “askerliğe elverişli olup olmadığının tespiti için” bir kez daha GATA’da tutuluyor.

Bizden

Bir sokağa girip ilerliyorsun ve sokağın sonunda bir tabela “askeri bölge/girmek yasak”. UN (Birleşmiş Milletler), KKTC ya da Kıbrıs Rum Kesimi bayrakları. Hala kimi binalarda çatışmalardan kalan kum torbaları, duvarlarda mermi izleri duruyor. Ve bizler; vicdani retçiler, savaş karşıtları, anti-militaristler işte böyle bir alanda bir araya geldik.

Bizden

Avrupa Konseyi’nin İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks ile VR-DER adına görüşen Can Başkent “Türkiye’deki sivil ölüme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Türkiye’nin kaybettiği davalara değindik. AK Bakanlar Komitesi (ki Konsey’in yasama organıdır) kararlarında ve Avrupa Birliği İlerleme Raporları’nda değinilmesine rağmen Türkiye’nin hala vicdani reddin yasal statüsünü ihmal ettiğini ve hatta yok saydığını anlattık” dedi.

Bizden

Dün saat 19.00 civarında polis tarafından evinde gözaltına alınıp Yeni Bosna İnzibat Amirliği’ne götürülen Vicdani Ret Derneği yöneticisi, vicdani retçi Ali Fikri Işık Çorlu Askeri Mahkemesine götürülüp hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme tutuklanmasına gerek yoktur diyerek serbest bıraktı.

1 85 86 87 88 89 92