Paris’de Vicdani Ret Toplantıları – Ercan Aktaş

Paris’de Sein nehri üzerinde demirleyen ve Fransız vicdani retçilerin uzun yıllardır içinde çalışmalarını yürüttükleri Penichealternat’da kendimizi bulduk. Bir günlük program için konuşmaya gelmiştik, güzel bir enerji oluştu ve baktık bu iş baya boyutlanmaya başladı.

PARİS’DE VİCDANİ RET TOPLANTILARI

Her şey bir iki arkadaş ile ’15 Mayıs 2018 Uluslarası Vicdani Ret Günü’ne bir şeyler yapabilir miyiz?’ konuşmaları üzerinden başladı. Sohbetler böyle devam ederken sonrası ‘bu işi burada kimler ile konuşabiliriz?’ ile devam etti. Daha sonra küçük bir grup arkadaş Paris’de Sein nehri üzerinde demirleyen ve Fransız vicdani retçilerin uzun yıllardır içinde çalışmalarını yürüttükleri Penichealternat’da kendimizi bulduk. Bir günlük program için konuşmaya gelmiştik, güzel bir enerji oluştu ve baktık bu iş baya boyutlanmaya başladı.

Her buluşma/toplantı kendi içinde bir atölye gibi oldu. Bu çalışma ile ilk kez bir araya gelenler oldu. Bizleri birleştiren en temel etkenlerinden bir tanesi savaş karşıtı duruşumuz oldu. Kimimiz vicdani retçi, fotoğrafçı, kimimiz öğrenci, sanatçı, aktivist. Birlikte olmalara devam ettik, atölye tarzındaki toplantılar bize iyi gelmeye başladı. Kimilerimiz için vicdani ret çok yeni bir kavram olmasına rağmen bu aks üzerinden yürüyebileceğimizi düşündük. Gemideki bu buluşma ile bir gün için öngördüğümüz program bir haftalık, daha sonra ise bir yıllık bir programa dönüştü.

Daha sonra toplantılarımıza bize kapılarını açan Espace Üniversal Derneği’nde devam etmeye başladık. Böylelikle önümüze bir yıllık bir program çıktı. Paris yereli üzerinden başlayan tartışma üç ülke ortaklığına dönüştü. Türkiye, Fransa ve Almanya’da vicdani ret konularında çalışma yapan üç derneğin çalışması olarak devam etmesi kararlılığına ulaştık. İlkini Fransa’da yaptıktan sonra 2019 tarihinde Almanya’da, 2020 yılında da Türkiye/Kıbrıs’ta gerçekleştirmek üzerine bir hedefimiz var.

Şu haliyle üç temel temamız var;

1 – Şu haliyle zorunlu askerlik servisi olmasa da dünyanın her yerinde savaşların temel birer aktörü olan Fransa ve Almanya’da savaş karşıtı anti-militarist söylem ve politikalara katkı sunmak. Bu bağlamda özellikle Almanya ve Fransa’daki militer politikalara dikkati çekmek. Daha sonrada silah üretimi ve de ticareti üzerinde durmak.

2 – Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da özellikle Temmuz 2015 tarihinden bu yana yaşanan şiddet, çatışma/savaşın çeşitli politik grup ve de vicdani retçiler üzerinde baskılarına dikkatleri çekmek ve buradan doğru savaş karşıtı politikalara katkı sunmak.

3 – Bu program ile ülkelerinde devam eden savaş ve de şiddet halleri, baskılardan dolayı Avrupa’da mücadelelerini sürdürmek zorunda kalan vicdani retçiler, anti-militaristler arasında daha etkin bir iletişim/ağ geliştirmek ve mücadeleye dair daha etkin bir hal almak.

Toplantılarımızda 8-10 kadar arkadaş bir araya geliyoruz. Şu haliyle bu çalışma içinde olacağını deklare edenler olarak 15 kişi kadar olduk. Bu sayı çalışmanın ilerleyen sürecinde artarak devam edecektir. Çalışmaların üç aşaması olacak; birinci aşama EHESS (Paris Sosyal Bilimler Yüksek Okulu)’de şiddet, militarizm ve vicdani ret üzerine bir konferans, ikinci aşamada 19-20-21 Mayıs tarihlerinde Paris’te her yıl düzenlenen Lutte Ouvriere Festivalinde bir dizi etkinlik geliştirmek. Üçüncü aşamasında ise Eylül 2018 tarihinde Paris’te Türkiye, Almanya ve Fransa’dan gelecek vicdani retçilerin bir hafta bir gemide bir arada kalarak çeşitli atölyeler, söyleşiler, film gösterimleri ve alternatif Paris gezileri yapacakları bir kamp örgütlemek.

Bunları hayata geçirmek için toplantılar, atölyeler, geziler programlamak üzerine bir süredir çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de bu toplantılardan bir tanesini daha gerçekleştirdik. Bütün bu tartışmaları yürütürken kendi sözümüzü de yeniden kurmak için bir metin çalışması yapıyoruz. Bu metin ve de programımız taslak olarak netleştiğinde ayrıca paylaşacağız.

Ercan Jan Aktaş
Anti-militarist, şiddet karşıtı bir sosyal bilimci ve yazar olarak uzun yıllardır şiddet, militarizm, yüzleşme, toplumsal barış ve vicdani ret konularında çalışmalar yaptı. 2005 yılında vicdani reddini yaptıktan sonra uzun yıllardır savaşkarşıtı hareket ve vicdani ret mücadelesi içinde yer alıyor.
Bu alanlardan doğru çeşitli site ve de gazetelere yazılar yazmaya devam ediyor. ‘Ben Öldüm Beni Sen Anlat’, ‘Öykülerle 12 Eylül’, ‘Sertav Çiya’ya Mektuplar’ adında üç kitabı var.
Ekim 2016 tarihinde hakkındaki davalardan dolayı Fransa’ya yerleşti. EHESS (Paris Sosyal Bilimler Yüksek Okulu)’de master yaparken çalışmalarına Fransa’dan doğru devam ediyor.

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org