EBCO: AİHM’nin Türkiyeli vicdani retçiler lehine verdiği kararların yok sayılması skandal boyutundadır

Avrupa Vicdani Ret Bürosu’ndan (EBCO) Mr. Friedhelm Schneider, Yannis-Vasilis Yaylali ve Meral Geylani hakkında bir bildiri yayımladı

Avrupa Vicdani Ret Bürosu’nun Y. V. Yaylalı ve Meral Geylani hakkındaki açıklaması

01.02.2018
Yannis-Vasilis Yaylalı Türkiye’de yaşayan, 22 Nisan 2017’de Türkiye hükumeti tarafından tutuklanmış olan bir barış aktivisti ve gazetecidir. Yaylalı, Karadeniz kıyısında Bafra civarlarında doğmuştur ve Yunan asıllı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır.

Avrupa Vicdani Ret Bürosu’ndan (EBCO) Mr. Friedhelm Schneider, Yannis-Vasilis Yaylali ve Meral Geylani hakkında aşağıdaki bildiriyi yayımladı:

“Bu bildiriyi Avrupa Vicdani Ret Bürosu (EBCO) adına imzalıyorum. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni imzalamış bir ülke olan Türkiye’nin, AİHS’ye karşı olan yükümlülüklerini devamlı olarak yerine getirmemesi kabul edilebilir değildir.

Özellikle de zorunlu askerliğe karşı vicdani ret hakkının Türkiye tarafından mütemadiyen ihlal ediliyor olması ve AİHM’nin Türkiyeli vicdani retçiler lehine verdiği kararların Türkiye’deki yetkilerce yok sayılmaya devam ediliyor olması skandal boyutundadır.”

Friedhelm Schneider
Avrupa Vicdani Ret Bürosu (EBCO)

Kaynak: EBCO

Çeviri: VR

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org