Evrim Ergün

Gönderdiği e-posta ile vicdani reddini açıkladı.

Ben Evrim Ergün.

Zorunlu vatandaşlık görevi adı altında dayatılan ölme ve öldürme eğitimi almak, silah tutmak, emir komuta zinciri ile zapturap altına girerek yaptırılan bütün savaş eylemlerini ve askerlik görevini vicdani ve politik görüşlerimle reddediyorum. Bir alternatif gibi gösterilen bedelli askerliği ve kamu görevi diye angarya haline gelecek görevleri de kabul etmiyorum. Bedelli askerlik ile paraların daha fazla insan öldürmeyi sağlayan savaş makinelerine harcanmasına karşıyım.

İnsanları düşmanlaştıran, onlara ırkçı politikalar uygulayan, sömürgeci Türkiye devletinin ordusunun bir parçası olmayacağım.

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org