İsmail CAN

6 Eylül’de, Galatasaray’da yapılan toplu vicdani ret açıklaması etkinliğinde vicdani reddini açıkladı.

Reddediyorum.
İnsan eliyle yapılmış ve tanrılaştırılmış tüm kavramları,
Nüfusun küçük bir kısmının çıkarları uğruna hayalî sınırlar oluşturan tüm kurumları,
Bu sanal gerçeklik içerisinde benim üzerime vazife kılınmaya çalışılan bütün sahte sorumlulukları,
Kendi sürdürülebilirliğini garanti altına almak için kan döken, zulmeden, küfreden bütün toplulukları,
Aklımızı, vicdanımızı kullanılamaz hâle getirmeye çalışıp bizi kendi çıkarları için istediği gibi kullanabileceğini öngören otoriteyi reddediyorum.
Mâide, 32. Ayet: “Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki, onlara resûllerimiz apaçık deliller getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da yeryüzünde aşırı gitmektedir.”
Vicdanî reddimi açıklıyor ve herhangi bir otoriteye boyun eğmeyeceğimi ilan ediyorum.

İsmail CAN

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org