Eynal SELVER

Derneğimize gönderdiği eposta ile vicdani reddini açıklamıştır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’de laik bir yönetim benimsemiştir. Allah’a inanan bir kişi tevhid ilkesi bnimsemek zorundadır.
tevhid ise Allah’tan başka ibadete layık kişi, kurum, sistem veya bir varlığın olmamasıdır. ALLAH Teale Kuran’ı Kerim’de: (Andolsun ki biz her kavme Allah’a ibadet edin,tağuta kulluk etmekten kaçının diye bir peygamber göndermişisizdir.)
Hak olan Allah’ın hükümleridir ve egemenlik kayıtsız şartısız Allah’ındır. beşeri sistemlerin tümü tağuttur.
beşeri bir sistemde askerlik yapmayı redediyoyorum. Bu nedenlerden dolayı vicdani reddimi açıklıyorum.

Eynal SELVER

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org