İbrahim Kaya

2009 24 Aralık-İbrahim Kaya-(Barış İçin Vicdani Retçiler Kurultayı’nda açıkladı)   Buradaki bütün konuşmalarda sosyalistlerin vicdani ret konusuna daha uzak kaldıklarından bahsedildi. Ben de buna burada bir nokta koyulduğunu duyurmak istiyorum. Öncelikle Halil Savda’nın yaşadığı süreci çok yakından takip ettim. Hep düşünürdüm neden biz vicdani reddi gündemleştirmiyoruz, vicdani ret kampanyası başlatmıyoruz diye. Askere gitmezsen iş bulamıyorsunuz.

2009 24 Aralık-İbrahim Kaya-(Barış İçin Vicdani Retçiler Kurultayı’nda açıkladı)

 

Buradaki bütün konuşmalarda sosyalistlerin vicdani ret konusuna daha uzak kaldıklarından bahsedildi. Ben de buna burada bir nokta koyulduğunu duyurmak istiyorum. Öncelikle Halil Savda’nın yaşadığı süreci çok yakından takip ettim. Hep düşünürdüm neden biz vicdani reddi gündemleştirmiyoruz, vicdani ret kampanyası başlatmıyoruz diye. Askere gitmezsen iş bulamıyorsunuz. Vicdani red ile, mitleştirilmiş bir şeyi reddediyorsunuz. Siz aslında o toplumun kabul ettiği bütün değerleri reddediyorsunuz. Çünkü insan, ilkokulda, ortaokulda, lisede askeri bir malzeme gibi yoğruluyor.

Orada iyi yoğrulamayanlar üniversitede yoğrulmaya çalışılıyor. Askerlik de bunlar gibi biçimlendirerek tomruk oluşturma merkezi. Onun için hiçbir zaman askere gitmeyi düşünmedim. Bugün böylesi bir ortamda vicdani reddimi açıklamayı da onur sayıyorum. Şunu belirtmek istiyorum; onların çok büyük askeri güçleri, silahları, bombaları olabilir. Ama bizim de irademiz var. Barışa olan inancımız var. Ve bunu hiçbir kuvvetle bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. Yaşasın halkların kardeşliği! Askere gitme kardeş kanı dökme!

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org