Olcay Topal

28 Kasım 2015 (Cumartesi) günü saat 13:00’da infiAl’de düzenlenen basın açıklamasında vicdanî reddini açıkladı.

Devletler savaş yer, para kusar. Savaşlar kapitalizmin gıdasıdır. Silah, gıda, ilaç ve bunların yanı sıra birçok endüstrinin savaşlara ihtiyacı vardır. Bu yüzden doğal ama saçma sebeplerle ortaya çıkarılan savaşların yanı sıra yapay sebeplerle de savaşlar çıkarılır. İktidar kelimesi, yalnızca bir hükümet değil, din, toplum, ırk, cinsiyet, tür gibi tüm kümeleri de kapsar. İktidarların varlıklarını sürdürmek için savaşlara ihtiyaçları olduğundan dolayı çeşitli bahanelerle savaşlar çıkardığını hatta bu savaşların çoğunun danışıklı dövüş olduğunu da hatırlatarak sözlerime başlıyorum.

– Her şeyden önce kişisel hiçbir problemim olmadığı, tanımadığım ve belki de tanısam seveceğim insanları öldürmek ve onlar tarafından öldürülmek için eğitim almayı ret ediyorum
– Bir vegan olarak hayvanların doludizgin sömürüldüğü, katledildiği, tecavüze uğradığı, denek ve yem olarak kullanıldığı orduların mensubu değil ancak ve ancak düşmanı olabilirim.
– Silah sanayi tıpkı ilaç endüstrisi gibi ürünlerini yani tüm silahları insanlar üzerinde kullanmadan önce hayvanlar üzerinde test etmektedir. Bir vegan ve hayvan özgürlükçüsü olarak bu silahları kullanmayı ve hayvan katillerini finanse etmeyi reddediyorum.
– Ordular türcüdür, mayınlı tarlalara öncelikle hayvanlar sürülmektedir, askeri operasyonlarda köpekler askerlerin önünden sürülerek yem edilmektedir, kışlalarda köpeklere tecavüz çok yaygındır, gizli servisler ajanlarının eğitiminde hayvanları denek olarak kullanırlar. Ayrıca ordularda hayvan ve hayvansal yemek dayatması vardır.
– Tüm savaşlarlarda insanların yanı sıra sayısız hayvan ölür. Bu savaşların bir parçası değil ancak ve ancak karşıtı olabilirim.
– Ormanlar ve doğa, vahşi yaşamın yani hayvanların yaşam alanıdır. Devletler savaşırken ya da gelişirken hayvanların yuvalarını yok ederler. Devlet hayvanların en büyük düşmanlarından biridir ve savaşlar çoğu zaman devletlerin çıkarınadır.
– Devletler ve mevcut insanlık hayvanların ve doğanın en büyük düşmanı iken ordular devletlerin koruyucusudur. Hayvanların, doğanın ve bizim düşmanımızla işbirliği yapmayı reddediyorum.
– Nehirlerin, derelerin tahakküm altına alınması projesi olan HES projelerini hepiniz biliyorsunuz. Bunlara karşı köylüler eylem yapmakta ve orduların bir parçası olan jandarmalar köylüleri silah dipçikleri ile dövmekte ve onları gaz bombaları ile boğmakta ve gözaltına alarak enerji şirketlerinin daha çok kazanmasını sağlamaktalar. Enerji şirketlerinin uşağı olmayı da reddediyorum. Enerji şirketleri daha fazla para kazansın diye yaşadığı topraktaki dereyi savunmaya çalışan köylüleri silah dipçikleri ile dövmeyi de reddediyorum.
– Her savaş tecavüzü içerir. Tecavüzü ve tecavüzcü orduların bir parçası olmayı reddediyorum.
– Ordular ve devletler cinsiyetçi, homofobik, transfobik olmakla birlikte LGBTİ düşmanıdır. Akılsız nefretin bir parçası olmayı da reddediyorum.
– Kürt halkının asimilasyonunu ve imhasını içeren planın bir parçası olmayı reddediyorum.
– Alevi toplumunun asimilasyonunu ve imhasını içeren planın bir parçası olmayı reddediyorum.
– Sınırlar sanaldır. Sanal çizgiler için ölmeyi ve öldürmeyi reddediyorum. Pasaportları ve gümrük kapılarını reddediyorum. Sınır ihlallerini ve dur uyarılarını reddediyorum.
– Endüstrileşmeyi reddediyorum, daha çok endüstrileşen dünya için ölmeyi ve öldürmeyi reddediyorum.
– Komutanların ayakkabılarını boyamayı, komutanların eşlerini kuaföre götürmeyi ve daha çok hayvan ölsün, daha çok orman yansın diye patates soymayı reddediyorum.
– Eğitim zayiatı olmayı reddediyorum.
– Bedelli askerlik yaparak ordulara ve devlete para sağlamayı reddediyorum.
– Eğitim altına alarak olmadığım bir kişiye dönüştürülmeyi reddediyorum.
– Emir alıp vermeyi, üniforma giymeyi, saçlarımı kesmeyi, günlük tıraş olmayı reddediyorum.

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org