Reha Silahçılar

Derneğimize gönderdiği eposta ile vicdani reddini açıkladı.

”Devletlerin ideolojik aygıtlarını; militarist, ırkçı ve dini bütün kabüllerini reddediyor; şiddet, zulüm, işkence ve sömürü ile sürdürülen iktidar kavgalarının ortağı, savaş makinalarınızın ‘er’i olmayacağımı beyan ediyorum.”

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org