Görüntülenen: türkiye

Gündem

Demokratik Gelişim Enstitüsü için hazırlanan bir raporda, silahlı çatışma ortamının temelde dört yolla ekonomik büyümeyi yavaşlattığı belirtildi: (a) Silahlı çatışmaların doğrudan maliyetleri (b) Yatırımlardaki azalma ve verimlilik kayıpları (c) Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının frenlenmesi (d) Turizm gelirlerindeki azalma.

1 3 4 5 6 7 40