Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu hapishane yolunda!

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak, tüm siyasi partilerin, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin, anti-militaristlerin ve barış aktivistlerinin, 3 Ocak, Perşembe günü, 13:00’de Askeri Mahkemede görülecek olan davalarında desteklerini ve dayanışmalarını bekleriz…

Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu hapishane yolunda! Anayasa Mahkemesi ve Askeri Yargıtay kararlarında, Meclis Dilekçe Komisyonu raporunda vicdani ret hakkının açıkça tanınmasına, hükümet programında da olmasına, birçok siyasi parti ve örgütün açıklamasına rağmen vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun yargılanması ve belki de hapishanede olma sürecinde önemli bir kavşaktayız…

Perşembe günü, Halil Karapaşaoğlu’nun Askeri Mahkemede yargılanmasına devam edilecek… Davada karar okunmasını bekliyoruz…

Mahkemedeki duruşma süreçleri daha önceki davalarda tamamlandığından, daha önce de deklere edildiği gibi verilmesi muhtemel para cezaları ödenmeyeceği için, yargılanmakta olan vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu mahkeme tarafından suçlu bulunursa 3 Ocak’ta hapishaneye girebilecek… Karapaşaoğlu 4 davadan hakim karşısına çıkacak…

Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun hapishaneye girme ihtimalinin olduğu böylesi bir anda, Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak, tüm siyasi partilerin, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin, anti-militaristlerin ve barış aktivistlerinin, 3 Ocak, Perşembe günü, 13:00’de Askeri Mahkemede görülecek olan davalarında desteklerini ve dayanışmalarını bekleriz…

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak bu kritik davayı Avrupa ve dünyadaki vicdani ret ve insan hakları örgütlerinin ve aktivistlerinin takip etmesi için girişim başlattığımızın da altını çizeriz. Uluslararası kurumların da davaya taraf olması için girişimlerimiz sürecek… En son Güney Kore’de de Anayasa Mahkemesi kararı ile onlarca vicdani retçinin hapisten çıktığı koşullarda, dünyada sayılı ülkede vicdani retçilerin hapis yattığı bir dönemde Eritre’yle beraber bir vicdani retçi de Kıbrıs’ın kuzeyinde cezaevi yolunda. Hatırlanacağı gibi 106 yıl önce İngiltere’de vicdani ret ilk kez yasal hak olarak tanınmıştı. Kıbrıs’ın kuzeyinde ise 5 yıl önceki Anayasa Mahkemesi kararına rağmen henüz yasal bir düzenleme yapılmadı.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, hapis yolunda da olsak bir kez daha yurt ödevimiz barış, vicdani ret hakkımızdır diyerek mücadeleye devam etmekte kararlılığımızın altını çizeriz…

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi

**

EBCO Başkanı Friedhelm Schneider, Kıbrıslı Türk vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nu desteklemek için Lefkoşa Askeri Mahkemesi’ne gözlemci olarak EBCO’nun Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Derek Brett’i gönderdiğini açıkladı.

Açıklamayı okumak için tıklayın (İng.)

**

Dayanışma büyüyor…✌

Sol Hareket

Halil Karapaşaoğlu ile dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz!

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Raif Kanlıoğlu, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu ve tüm vicdani retçiler ile dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, tüm emek, demokrasi ve barış güçlerini 3 Ocak Perşembe günü saat 13:00’de Askeri Mahkeme’de görülecek davaya katılarak dayanışma ve mücadeleyi büyütme çağrısında bulundu.

Sol Hareket’in yarın gerçekleşecek dava da Halil Karapaşaoğlu’nun yanında olacağını vurgulayan Kanlıoğlu, vicdani rettin en temel insan hakkı olduğunu ve bu hakkın yasalaşmasını talep ettiklerini vurguladı.

“Vicdani ret hakkını kullanmak isteyenlerin askeri mahkemelerde yargılanarak hapsedilmelerinin en büyük sorumlusu, vicdani ret hakkını tanımayan ve hükümetçilik oyunu oynayanlardır” diyen Kanlıoğlu, asker ağırlıklı militarist bir rejime karşı tüm demokrasi güçlerinin dayanışmasına ve birlikteliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

**

YKP: Vicdani ret haktır, Halil’in yanındayız

02/01/2019
YKP (Yeni Kıbrıs Partisi) Sekretaryası vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu ile dayanışmasını belirtti, yarınki davada Halil’in yanında olduklarının altını çizdi. Açıklama şöyle:

Programında yazdığı gibi anti-militarist olan YKP, savaşlara, her türlü silahlı çatışmaya, işgallere karşı, barışçıl bir dünya için mücadele eder… Tüm işgallere ve paylaşım savaşlarına karşıdır. Askeri harcamaların, silahlanma bütçelerinin kısa vadede azaltılmasını, uzun vadede tamamen ortadan kaldırılmasını ve bu bütçenin kamusal hizmetler için harcanmasını savunur. Vicdani ve total ret hakkını ayrımcılık yapılmaksızın herkes için savunur.

Bu düşüncelerle yarın (Perşembe) saat 13’te Askeri Mahkemede davası görülecek ve hapislik ihtimalinin de olduğu Halil Karapaşaoğlu’nun davasında, onunla birlikte olacağız. Yeni Kıbrıs Partisi, BM’nin, Avrupa Konseyi’nin, Avrupa Birliği’nin bir insan hakkı ve düşünce özgürlüğü olarak tanıdığı vicdani reddi, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yönetimin yasal bir düzenleme ile hala tanınmamış olmasından dolayı bir kişinin daha hapse girme ihtimaline karşı tüm siyasi partileri, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini sesini yükseltmeye çağırır.

**

Çakıcı: “’Vicdani Ret’ Bir İnsan Hakkıdır”


2 Ocak 2019
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Vicdani Ret’in bir insan hakkı olduğunu belirtti. Çakıcı, “Vicdani ret; kişinin ahlaki tercih, dini inanç ya da politik nedenlerle askere gitmeyi veya zorunlu askerliği reddetmesi hakkıdır. Avrupa’nın birçok ülkesinde bir hak olarak tanınıyor ve vicdani retçiler sivil hizmet alanlarında istihdam ediliyorlar. Bu bağlamda TKP Yeni Güçler olarak Kıbrıs’ta askerlik yükümlülüğünü, vatandaşların zorunlu olarak yapmalarını çağdışı buluyoruz” dedi.

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, “Vicdani Ret” konusunda açıklamalarda bulunarak, bütün dünyada gelişmiş ve çağdaş güçlü ülkelerde kişilerin askerlik ve güvenlik yükümlülüklerini profesyonel askerlik olarak yapmakta olduğunun altını çizdi.

Çakıcı, şöyle devam etti:
“Türkiye de dahil profesyonel askerlik yapma çabası için çalışmalar yapılmış ve halen bu çalışmalar devam etmektedir. Bizim ülkemizde de profesyonel askerliğe geçilerek vatandaşlarımızın zorunlu askerlik yapmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Kıbrıs küçük bir ülkedir. Bu bağlamda ülkede adil bir anlaşma olana kadar vatandaşlarımızın askerlik yükümlülüklerini profesyonelce yapmalarını ve bununla ilgili yöntem ve/veya yöntemlerin hükümet tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Ancak hükümet bu konuda sağlıklı politikalar üretemediği için vatandaşlarımız zorunlu askerlik hizmeti vermeye zorlanmaktadır.”

Bu uygulamanın doğru olmadığını ve insan haklarına aykırı bir durum olduğunun altını çizen Çakıcı, “Vatandaşlarımızın da vicdani ret haklarını talep etmeleri kadar doğal bir şey olamaz. Ayrıca profesyonel askerliğe geçilmediği için güvenlik sorunları ve vicdani ret arasında sıkışıp kalındığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kıbrıs365

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org