Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan bombalar terör eylemiydi – Gerardo Femina

ABD, silah fabrikaları, elektrik santralleri, köprüler veya havaalanları gibi askeri açıdan stratejik hedefleri bombalamadı. Kasıtlı olarak savunmasız sivil nüfusu vurmak istediler ve yoğun nüfuslu bir değil iki şehir seçtiler.

21.12.15- Prag, Çek Cumhuriyeti
6 ve 9 Ağustos 1945’te Hiroşima ve Nagasaki şehirlerinin üzerine atılan iki atom bombası, yaralananların yanı sıra 200.000 kişinin ani ölümüne, ailelerin yıkılmasına, ekolojik felakete ve koca bir halkın aşağılanmasına neden oldu.

Truman hükümeti tarafından verilen resmi versiyonun, savaşın sonunu hızlandırmak ve böylece bir Japon işgalinde yüzbinlerce Amerikan askerinin ölmesini önlemek için gerekli bir eylem olduğunu biliyoruz. Kitle imha silahı kullanımının ahlaki olarak kınanmasının ötesinde, o zamanki ABD hükümeti tarafından verilen açıklama, çok sayıda ve ayrıntılı tarihsel çalışma tarafından geniş çapta incelendi ve sorgulandı.

Hiç şüphe yok ki Japon hükümeti Nisan 1945’te teslim olmaya hazırdı ve bu yönde sürekli çalışıyordu. Amerika bu konuda iyi bilgilendirildi. Savaşı bitirmek için bombaların kullanılması gereksizdi ve hem tarihçiler hem de ABD Ordusu liderlerinin büyük çoğunluğu bu noktada hemfikir. General Dwight Eisenhower bunu açıkça ifade etti: “Japonlar teslim olmaya hazırdı ve onları o korkunç şeyle vurmaya gerek yoktu.” Amerika Birleşik Devletleri Stratejik Bombalama Anketi şuna işaret etti: “Tüm gerçeklerin ayrıntılı bir araştırmasına dayanarak ve hayatta kalan Japon liderlerin ifadeleriyle desteklenerek, Anketin görüşüne göre kesinlikle 31 Aralık 1945’ten önce ve büyük olasılıkla 1 Kasım 1945’ten önce, atom bombaları atılmasaydı bile Japonya teslim olacaktı,

Bomba kullanımının savunucusu General George C. Marshall, kararın askeri değil siyasi olduğunu açıkladı. Bu noktada çalışmaların çoğunluğu arasında fikir birliği vardır. Bununla birlikte, ABD’nin böylesine korkunç bir karar almak için sahip olduğu nedenlerin yorumları farklıdır. Bazılarına göre, yıllarca süren çalışma ve muazzam ekonomik kaynaklar alan bir silahın etkilerinin ne olduğunu görmek için deneyler yapmak istediler. Diğer çalışmalar, belirleyici faktörün, Sovyetler Birliği’nin büyük bir imparatorluk haline gelmesi, Doğu Avrupa’nın büyük bir bölümünü işgal etmesi ve hatta Japonya’yı işgal etme noktasında olması olduğunu iddia etmektedir. Dolayısıyla bombanın gerçekte Sovyetler Birliği düşünülerek kullanıldığı ve İkinci Dünya Savaşı’nın sonunu değil, Soğuk Savaş’ın başlangıcını temsil ettiği doğrulanıyor.

Ancak, atom bombalarının kullanımının işaret ettiği zulmü hemen sezmek için kimsenin özel bir çalışma yapması gerekmez. ABD, silah fabrikaları, elektrik santralleri, köprüler veya havaalanları gibi askeri açıdan stratejik hedefleri bombalamadı. Ve ellerinde bulundurdukları canavarca silahı göstermek isteselerdi, onları askeri mevzilere veya yarı çöl alanlara indirmeleri yeterli olurdu. Gerçekte bombalar ölmeyenleri, Japon halkını ve dünyanın geri kalanını hedef aldı. Bu da bir terör eyleminin özelliğidir: Doğrudan düşmana değil, terör yaratmak amacıyla masum insanlara vurmak. Kasıtlı olarak savunmasız sivil nüfusu vurmak istediler ve yoğun nüfuslu bir değil iki şehir seçtiler.

Bu bir savaşı bitirme kararı değildi, daha çok güçlerini göstermek için kasıtlı olarak zalimce bir hareketti. Bu, tüm dünya için bir tehdit ve uyarıydı. 6 ve 9 Ağustos 1945’te Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atılan iki atom bombası, insanlık tarihinin en büyük terör eylemlerini temsil ediyor. Dahası, çılgın bir nükleer silahlanma yarışının ve bunları tekrar kullanma olasılığının yolunu açtılar: bugün hala devam eden ve olası bir nükleer savaşın kabusu olarak tezahür eden bir terör.

Atom bombası Almanya tarafından kullanılmış olsaydı, şüphesiz savaş suçu olarak kınanırdı. Atom bombası Sovyetler Birliği tarafından kullanılmış olsaydı, aynı görüş uluslararası toplum tarafından da savunulacaktı.

Herhangi bir Devlet gelecekte, kurban sayısını sınırlamak için bir çatışmayı hızla çözmeye yönelik paradoksal “insani” gereklilikle seçimini gerekçelendirerek nükleer silah kullanmaya karar verebilir.

Amerika Birleşik Devletleri’nin bu acımasız suçu tanıma ve Japonya’dan resmi olarak özür dileme sorumluluğu var. İnsan ancak kendi hatalarını fark ederek onları tekrarlamaktan kaçınabilir. Uluslararası Ceza Mahkemesi, 1945 olaylarını insanlığa karşı savaş suçları olarak kınamalıdır.

____________________________________________________________

Gerardo Femina
İtalya’daki İnsani Gelişme Topluluğu’nun eski başkanı, sosyal, politik ve kültürel faaliyetlerde bulundu. 20 yıl boyunca Prag’da yaşadı ve burada “Barış için Avrupa” kampanyasının ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Çek Cumhuriyeti’ne yerleştirmek istediği sözde Füze Kalkanı’na karşı protestonun destekçileri arasında yer aldı. Siyaset ve sosyal meseleler hakkında yazıyor. Son yıllarda kendini Çek Cumhuriyeti’ndeki Çalışma ve Düşünme Parkı’nın inşasına adadı.

Kaynak: Presenza

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org