“Vicdani Ret İzleme” Çalışması Başlıyor

Vicdani retçilerin ve zorunlu askerlik yükümlülerinin mevcut durumlarını, yaşadıkları insan hakları ihlallerini, karşı karşıya kaldıkları yargılamaları; vicdani ret hakkı ve bu hakkın kullanımıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemeyi, raporlamayı ve vicdani ret hakkına dair savunuculuğu güçlendirmeyi amaçlayan “Vicdani Ret İzleme” çalışması başlıyor.

Vicdani retçilerin ve zorunlu askerlik yükümlülerinin mevcut durumlarını, yaşadıkları insan hakları ihlallerini, karşı karşıya kaldıkları yargılamaları; vicdani ret hakkı ve bu hakkın kullanımıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemeyi, raporlamayı ve vicdani ret hakkına dair savunuculuğu güçlendirmeyi amaçlayan “Vicdani Ret İzleme” çalışması başlıyor.

Türkiye, hem Birleşmiş Milletler, hem de Avrupa Konseyi insan hakları koruma mekanizmaları kapsamındaki temel uluslararası insan hakları sözleşmelerini onaylamıştır. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşmesi’ne ve Avrupa Konseyi’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olan Türkiye, askerlik hizmetine karşı vicdani reddin korunması bakımından etki doğuran esaslı insan hakları yükümlülükleri altındadır. Ancak hükümet, bu yükümlülüklere rağmen, vicdani ret hakkını tanımama ısrarını on yıllardır sürdürmektedir.

Devletin vicdani ret hakkını yok sayması sebebiyle, vicdani retçiler, “yoklama kaçağı”, bakaya” veya “firari” sayılmakta, yargılanmalara ve cezalandırmalara maruz kalmaktadır. Vicdani retçilerin ve zorunlu askerlik yükümlülerinin eğitim hakkı, çalışma hakkı, seçme ve seçilme hakkı, adil yargılanma hakkı ihlal edilmekte, seyahat özgürlükleri kısıtlanmaktadır. Zorunlu askerlik yapmak istemeyen bireyler, sivil ölüm koşullarında yaşamaya mecbur bırakılmaktadır.

Vicdani Ret İzleme, Türkiye’de vicdani ret hakkının güncel durumuna odaklanarak, bu alanda aktif bir izleme ve raporlama çalışması yürütme niyetiyle yola çıkıyor. Vicdani retçilerin ve zorunlu askerlik yükümlülerinin mevcut durumları, yaşadıkları insan hakları ihlalleri, karşı karşıya kaldıkları cezalar ve yargılamalar noktasında aktif bir izleme çalışması yürütecek olan inisiyatif; vicdani ret hakkına ilişkin toplumsal alandaki farkındalığı artırmayı, bu hakka ilişkin aktif bir savunuculuk mekanizması geliştirmeyi amaçlıyor.

Vicdani Ret İzleme’nin, izleme ve raporlama çalışmalarında aktif olarak kullanacağı sosyal medya hesaplarına şuradan ulaşabilirsiniz:
Twitter, Facebook, Instagram

İletişim için: [email protected]

Vicdani ret bir insan hakkıdır!

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org